‘HY-4-EVER’ - Ontwikkeling en demonstratie van een waterstof range extender aandrijving voor stadsreiniging - vuilniswagen (2017-2022)

Laatst gecontroleerd op:
21 december 2023
Gepubliceerd op:
14 november 2018

Waterstof draagt bij aan groene groei. Rijden met brandstofcelvoertuigen vergt een van meet af aan op te bouwen infrastructuur met nieuwe economische activiteiten waarvan diverse (Nederlandse) bedrijven op uiteenlopende terreinen zullen profiteren: voertuig-, brandstofcel- en waterstofproducenten, bedrijven betrokken bij de aanleg en exploitatie van de waterstof(tank)infrastructuur en energiebedrijven. Rijden met brandstofcelvoertuigen zorgt voorts voor ontkoppeling tussen mobiliteitsontwikkeling en milieudruk: het milieuaspect vervalt de facto als randvoorwaarde voor (economische groei door) mobiliteitsgroei. De economische impact hiervan is groot.

Doel

In de duurzame brandstofvisie worden doelen gesteld welke de sector nu moet oppakken. Duidelijk is dat een transitie naar duurzame mobiliteit vraagt om specifieke product-markt combinaties (PMC’s) en meer samenwerking, om te komen tot schoon en zuinig vervoer voor zowel personen als goederen. Het liefst middels zero emissie voertuigen die al op korte termijn (ruim voor 2030) ingezet kunnen worden, aangezien het anders vrijwel onmogelijk is om de gestelde doelen qua CO2 reductie te halen. Deze transitie is alleen mogelijk middels groene groeiprojecten.

De projectpartners (EMOSS, GeesinkNorba en Nedstack) zagen met project HY-4-EVER kansen voor zo’n groen groeiproject gericht op elektrische aandrijving van voertuigen middels een brandstofcel (waterstof) in een specifieke niche (vuilniswagens in stedelijk gebied), met schaalperspectief naar diverse andere toepassingen voor zowel personen- als goederenvervoer in binnen- en buitenland. Dit sluit aan bij de PMC’s die de duurzame brandstofvisie onderkent en de vraag die bij de markt wordt neergelegd voor pilots en marktintroductieprojecten met brandstofcelauto’s en speciale brandstofcelvoertuigen zoals bussen en vuilnisauto’s.

Doel van het project

Doel van het project HY-4-EVER was ontwikkelen van een waterstof range extender aandrijfsysteem en uitvoering van een pilot om te demonstreren dat een range van 250 km bij een vuilniswagen (achterlader, 3-assig, 26T) mogelijk is zonder CO2 uitstoot. Hiervoor hebben de partners een vuilniswagen geheel opnieuw ontworpen en geconfigureerd, om vervolgens een range extender te ontwikkelen die geschikt is voor deze toepassing en deze te integreren in de aandrijflijn, het chassis en opbouw.

Korte omschrijving van de activiteiten

Qua werkwijze zijn de volgende stappen aangehouden:

  • Ontwerpen voertuig
  • Ontwikkelen range extender en batterij pakket
  • Opbouw vuilniswagen
  • Brandstof cell management systeem ontwikkelen
  • Integratie
  • Testen en demonstratie

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Emoss Mobile Systems BV   Penvoerder
NedStack fuel cell technology   Deelnemer
Geesink BV   Deelnemer

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?