Jumbo duurzaam distribueren (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
12 oktober 2020

De doelstelling van de proeftuin is samen leren en alle aspecten tegenkomen in de praktijk, om daarmee een beeld te vormen wat er verwacht kan worden bij eventuele verdere opschaling. Jumbo biedt de perfecte omstandigheden voor een dergelijke proeftuin. Dit omdat Jumbo zelf eigenaar is van zowel de distributiecentra als de transportvoertuigen en daarbij zelf energieleverancier is. Hierdoor kan de proeftuin zonder tussenkomst van derde gerealiseerd worden. Ook is Jumbo’s opschalingspotentie zeer groot omdat het wagenpark in eigen beheer is. Het realiseren van deze opschaling kent echter barrières, de grootste uitdaging is een beperkt inzicht in de kosten en baten van opschaling. Een lastige factor is een niet lineair schalende TCO (Total Cost of Ownership).

Doel

In een opschalingsstudie (onderdeel van dit project) wordt onderzocht hoe factoren als: de mogelijkheden van gedeelde laad-infrastructuur, kosten van elektriciteitsaansluiting, beperkte inzetbaarheid trekker, seizoensafhankelijkheden invloed hebben op de kosten/baten en mogelijkheid tot opschaling van e-mobiliteit voor de transportsector. Verder wordt er bepaald hoe het TCO en de duurzaamheid kan worden geoptimaliseerd doormiddel van het gebruik van lokaalaanwezige zonne-panel en inzet van elektrische buffercapaciteit.

Korte omschrijving van de activiteiten

Er is voor gekozen om een volledig elektrische DAF CF electric trekker in te zetten, in combinatie met een gekoelde trailer met elektrische aansluiting. In de loop van het project is het voertuig van een zogenaamde E-PTO voorzien, waarmee de elektrische koeling van de trailer van energie wordt voorzien. Hiermee is de gehele combinatie elektrisch. Voor het laden is er gekozen om een 150 kW lader te installeren op het eigen terrein van Jumbo, op het DC op de Amert in Veghel. Deze lader is dichtbij de chauffeurs kantine geplaatst, zodat laadtijd indien mogelijk gecombineerd kan worden met pauzetijd van de chauffeurs. Voor de inzet is gekozen om supermarkten te beleveren in de directe nabijheid van DC Veghel. Gedurende het project is samen met de planning van het transport afgestemd hoeveel risico op stilstand hierbij gelopen mag worden en hoeveel ritten er eventueel na elkaar uitgevoerd kunnen worden, voordat er weer bijgeladen wordt. Dit proces en alle hiervoor benodigde data is verzameld door TNO gedurende de hele proeftuin. De praktische ervaringen in de inzet bij Jumbo en de data uit verschillende bronnen (lader, voertuig, gebouw, trailer) zijn op regelmatige basis bij elkaar gevoegd en met elkaar besproken, waarmee er in het project continu geleerd en bijgestuurd werd.

Een belangrijk onderdeel in het leerproject werd gevormd door de chauffeurspool, die regelmatig is bevraagd naar de praktische ervaringen met de truck, trailer en het laadproces. In de eindfase van het project zijn al deze ervaringen verzameld in een rapportage over de proeftuinervaringen. Daarnaast is een studie gedaan naar de effecten van opschaling op de energievoorziening op DC Veghel. Om dit te doen is voor deze studie een techno-economisch systeemmodel gemaakt van de situatie in Veghel, hiermee wordt een beeld gevormd van de kosten en baten van lokaal laden en worden vermeden emissies en effecten van lokale opwek analyseerbaar. De rapportage hiervan is openbaar beschikbaar.

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?