MAD-ET - Manders-DHL Elektrisch Transport - De stille en emissieloze oplossing in een 24 uurs economie (2017)

Gepubliceerd op:
5 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022

Transportbedrijf Tinie Manders B.V. verzorgt het transport van machines en onderdelen in opdracht van DHL tussen Veldhoven en de diverse warehouses van DHL op het Flight Forum en de Achtseweg Noord in Eindhoven. Deze operatie van ca. 11 km enkele reis wordt continue uitgevoerd tussen 6:00 en 0:00 uur op werkdagen met negen trekker-oplegger combinaties en in het weekend met dagelijks twee trekker-oplegger combinaties. Sommige opleggers zijn geconditioneerd. Manders, DHL en de eindklanten willen hun transport significant verduurzamen. De genoemde transportlijn is bij uitstek geschikt voor volledig elektrisch transport, vanwege de korte transportafstand en de mogelijkheid tot tussentijds laden.

Doel

Daarnaast biedt deze transportlijn de mogelijkheid om zowel in dagelijkse operationele uren als in aantallen vrachtwagens op te schalen. Een belangrijk argument voor een elektrische trekker-oplegger is de reductie van geluid, waardoor mogelijk een operatie in de nachturen geïmplementeerd kan worden. De invoering van volledig elektrisch transport is niet zonder problemen. Het grootste probleem dat moet worden opgelost, is de beperkte actieradius van de voertuigcombinatie. Op het beoogde hoofdtraject is de actieradius geen probleem, maar het laadproces zal moeten worden ingevlochten in de operatie van het voertuig, waarbij extra stilstand geen optie is. Daarnaast wordt de inzet van het voertuig op andere trajecten van Manders sterk beperkt. Tenslotte vraagt de conditionering van oplegger ook energie, wat impact heeft op de actieradius.

Doel van het project

Het doel van het project is de implementatie en langdurige demonstratie van een volledig elektrische trekkeroplegger in de dagelijkse praktijk, te onderzoeken onder welke voorwaarden dit tot een operationeel en commercieel succes kan leiden en te onderzoeken onder welke voorwaarden verdere opschaling mogelijk is binnen en buiten de beoogde operatie.

Binnen de projectscope wordt beoogt de operatie op te schalen naar 24/7, gebruikmakend van de stille eigenschappen van het voertuig.
Hiervoor worden de nog op de markt te brengen producten van VDL (elektrische trekker) en THT New Cool (doorontwikkeling van elektrisch geconditioneerde oplegger met eigen energierecuperatie en batterij) ingezet. Daarnaast wordt beoogd om de flexibele inzet van deze voertuigcombinatie te onderzoeken middels de installatie van een openbaar snellaadpunt in de buurt van de thuisbasis van het voertuig. Met dit snellaadpunt wordt onderzocht hoe dit bij kan dragen aan de verdere uptake van elektrisch transport. Door de volledige elektrificering van zowel trekker als oplegger, resulteert dit project in een reductie van CO2, NOx en PM naar nul (tank-to-wheel) in vergelijking met de referentiesituatie. Daarnaast draagt dit project bij aan de uitrol van zowel niet-openbare als openbare (snel)laadinfra.

Korte omschrijving van de activiteiten

Een belangrijke keuze die bepalend was voor de slaagkans van het project, was de locatie van de private lader bij DHL (flight forum Eindhoven). Het doel was om het laden/lossen van de trailer zoveel mogelijk te combineren met het chargen van de elektrische truck. Uiteindelijk is een locatie en dock gekozen waar dit zoveel mogelijk mee kon worden gecombineerd. Alle details rondom deze lader bleek ook pionieren te zijn: de exacte locatie, lengte van de laadkabel, schadegevaar, manoeuvreerruimte voor de truck, aansluiting op de transformator van het gebouw, etc.

De elektrische DAF truck en de twee elektrisch geconditioneerde trailers van THT New Cool zijn zonder grote problemen in gebruik genomen. Het was uiteraard noodzakelijk om de chauffeurs en andere betrokkenen te trainen en te laten wennen. Aansluitend zijn de truck en trailers gedurende de rest van de looptijd van het project (ruim 3 jaar) ingezet in de operatie van Manders voor DHL. Parallel aan deze activiteiten is een locatie gezocht voor de openbare snellader die voorzien was in het project. Het vinden van een locatie was niet eenvoudig en vele mogelijke openbare locaties bleken niet haalbaar. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de openbare lader te realiseren op het eigen terrein van Manders in Geldrop en is de lader tijdens openingstijden beschikbaar voor derden die hun truck willen komen laden. Tijdens het project heeft TNO zorggedragen voor het verzamelen van alle data om hiermee de proeftuinresultaten en opschalingsresulaten te kunnen berekenen, analyseren en vastleggen. Dit is in meerdere rapporten vastgelegd. De ervaringen en resultaten van het project zijn bij meerdere openbare gelegenheden gedeeld met het publiek.

Locatie

Regio Zuid-Oost Brabant: transport route tussen Veldhoven en Eindhoven Airport, thuisbasis van het voertuig is Geldrop.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Tinie Manders B.V. Klein bedrijf Transportondernemer, eindgebruiker
DHL Supply Chain Groot bedrijf Verlader, opdrachtgever transport

TNO

Onderzoeksorganisatie (niet economische activiteiten) Project management, Monitoring en evaluatie
Allego Groot bedrijf Leverancier, analyse en exploitatie openbare laadinfra

Deelnemers die geen subsidie aanvragen

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project

VDL Bus Chassis B.V.

Groot Bedrijf Leverancier voertuig en laadinfra

THT New Cool

Klein bedrijf Leverancier van elektrisch geconditioneerde opleggers
Gemeente Geldrop-Mierlo Overheid Ondersteuning project t.a.v. de openbare laadinfra

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?