Models for Economic Hydrogen Refueling Infrastructure - MEHRLIN, HRS deployment and operation in Oude Tonge - Rotterdam South (2017)

Laatst gecontroleerd op:
8 oktober 2020
Gepubliceerd op:
6 november 2018

De algemene doelstelling van het project MEHRLIN (Models for Economic Hydrogen Refuelling Infrastructure) is waterstof als alternatieve brandstof te bevorderen, in te zetten en op de markt te brengen.

Doel

Aanleiding

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen stelt een gemeenschappelijk kader van maatregelen vast voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie om de afhankelijkheid van olie tot een minimum te beperken en de milieueffecten van het vervoer te matigen. Er worden minimumeisen vastgesteld voor de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder waterstoftankstations (HRS=Hydrogen Refueling Stations) voor waterstofaangedreven elektrische brandstofcelvoertuigen (FCEV=FuelCell Electric Vehicles). Het huidige gebrek aan HRS'en is de belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Er zijn dan ook maatregelen nodig om de invoering van HRS-infrastructuur te stimuleren.

Doel van het project

De algemene doelstelling van het project MEHRLIN (Models for Economic Hydrogen Refuelling Infrastructure) is waterstof als alternatieve brandstof te bevorderen, in te zetten en op de markt te brengen. Op deze manier wordt bijgedragen aan de Europese strategie voor de invoering van alternatieve brandstoffen. De cofinanciering vanuit de Nederlandse overheid via het DKTI-programma omvat een subsidie voor alleen de bouw van het tankstation binnen het MEHRLIN project. De doelstelling is de bouw en exploitatie van een waterstof tankstation voor het tanken van bussen in Heinenoord bestaande uit de aankoop van meet- en afleverapparatuur voor het station, compressoren, waterstofopslag en alle vereiste verbindingspijpen en -kleppen, het lokale projectbeheer en de civiele werken die nodig zijn om het station te installeren, maken deel uit van het actieterrein.

Korte omschrijving van de activiteiten

De eerste stap was het maken van een basisontwerp van het waterstoftankstation. Dit ontwerp heeft gediend als basis voor de voorbereidende besprekingen met de autoriteiten (veiligheidsregio, gemeente, provincie, brandweer etc.). Ook is het ontwerp gebruikt voor het uitvoeren van de nodige studies die zijn gebruikt voor het aanvragen van de vereiste vergunningen. Vervolgens is de vergunning officieel aangevraagd. Nadat de vergunning was verkregen, zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Deze bestonden uit het aanleggen van de stroomvoorziening, de grond bouwrijp maken, civiele werkzaamheden etc. Nadat de installatie was geïnstalleerd, moest deze worden gekeurd voordat deze in gebruik werd genomen. De laatste stap was de Site Acceptance. Op 11 maart 2022 is de installatie officieel geopend.

Locatie

Heinenoord

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Everfuel NL 2020-I B.V. Groot bedrijf Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?