Ontwikkeling en Demonstratie van een Schaalbaar Zero Emissie Batterij-Brandstofcel Systeem voor Heavy-duty en Commerciële Voertuigen Locatie (2017)

Gepubliceerd op:
5 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022

Er is een omslag nodig naar duurzaam transport gezien de doelen voor het klimaat, luchtkwaliteit en geluid. Hierin zullen zero-emissie waterstof-brandstofcel-voertuigen een belangrijke rol spelen. Om de doelen uit het Energieakkoord te behalen is een versnelling van de productontwikkeling van brandstofcel-systemen vereist. Echter liggen de kosten door zowel de kleine schaal als de complexe integratie in het voertuig nog boven de kosten van een vervuilend voertuig. Voor brandstofcel-systemen ontbreekt het op de markt aan eenvoudig aan te passen en te integreren systemen, welke zijn ontworpen met oog op kostenreductie vanuit ontwikkelingen in de automotive markt. De vereiste kennis voor de ontwikkeling van dergelijke systemen is over het algemeen niet aanwezig bij de meeste voertuig producenten, m.u.v. de grootste automotive OEMs (Toyota, Hyundai, Daimler, etc).

Doel

Het team van zepp.solutions heeft al jarenlange succesvolle ervaring met het ontwikkelen, testen en opereren van batterij-brandstofcel systemen en gedegen kennis van de markt. Dit maakt dat zepp.solutions uitermate geschikt is om een dergelijk batterij-brandstofcel systeem te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen. Op basis van uitgebreid vooronderzoek in samenwerking met Terberg voor de applicatie van waterstof yard tractoren is besloten om gezamenlijk een waterstof yard tractor op basis van zepp.solutions’ brandstofcel systeem te ontwikkelen.

Doel van het project

Binnen dit project wordt een zero emissie batterij-brandstofcel-systeem ontwikkeld, getest en gedemonstreerd voor toepassing in commerciële voertuigen. Het systeem wordt ontwikkeld met een generieke interface, zodat het makkelijk aanpasbaar is voor toepassing in N2 en N3 voertuigen, bussen, terminal (zeehaven) voertuigen, luchthaven apparatuur, distributievoertuigen en maritieme applicaties. Het systeem kenmerkt zich door eenvoudige integratie, zodat alle hierboven genoemde markten bediend kunnen worden met het systeem. Het systeem zal ontwikkeld met de focus op potentie voor kostendaling bij opschaling. Het systeem wordt geïntegreerd in een yard-tractor van leverancier Terberg. Deze voertuigen worden wereldwijd veel gebruikt in containerterminals en distributiecentra. Het doel is een dusdanige volwassenheid van het batterij-brandstofcel systeem te bereiken, zodat deze met beperkte aanpassingen klaar is voor marktintroductie. Dit is een belangrijke stap die bij zal dragen aan een kostenefficiënte marktintroductie van de emissiearme vervoersmiddelen, zoals wordt beoogd door de subsidieregeling.

Hiervoor dienen de onderliggende aannames, prestaties en betrouwbaarheid van het systeem gevalideerd te worden. De verwachte voordelen van een totaalaanpak, dat het ontwerp van het brandstofcelsysteem, batterij en integratie omvat, worden ook gevalideerd binnen dit project. Daarnaast heeft dit project als doel om de marktintroductie van een waterstof brandstofcel aangedreven Terberg yard tractor voor te bereiden, door het ontwerp te valideren en de yard tractor te demonstreren bij de eindgebruiker.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project start met het gedetailleerd ontwerp van het batterij-brandstofcel systeem. Vervolgens is dit systeem geassembleerd en onder representatieve condities op een proefstand getest. De vereiste randcomponenten voor de yard tractor, zoals de waterstoftanks en de interface tussen de tractor en het systeem, zijn ontworpen. Nadat deze getest zijn op de proefstand, zijn ze samen met het batterij-brandstofcel systeem geïntegreerd  in de yard tractor. Een yard tractor met elektrische aandrijving is hiervoor beschikbaar gesteld door Terberg. Deze yard tractor is vervolgens uitvoerig getest en gedemonstreerd. Zepp.solutions voert voornamelijk de technische werkzaamheden uit en ontwikkelt het batterij-brandstofcel systeem. Terberg heeft een ondersteunende rol bij de technische werkzaamheden. Daarnaast zal Terberg een leidende rol spelen in het proces van commercialisatie, wat nog buiten de project scope valt. Er zal gestart worden met het werven van eindgebruikers door middel van een verkoopplan. Daarnaast zal al worden begonnen met het opzetten van de after-sales support.

Locatie

Paardenmarkt 1, 2611 PA Delft

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Zepp.solutions BV  Klein bedrijf Powertrain producent / ontwikkelaar
Terberg Benschop BV Groot bedrijf Voertuig leverancier

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?