Tanken bij de boer (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
5 november 2018

CCS heeft op het melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) een tankstation gerealiseerd voor het tanken van groen gas. Dit tankstation is direct aangesloten op een biogas-opwerkinstallatie, de Bio-Up. Deze werkt het biogas op tot aardgaskwaliteit. Het gas voor het tankstation wordt gecomprimeerd tot 250 Bar en opgeslagen in stalen gasflessen. Het tankstation biedt het aan als groen CNG (Compressed Natural Gas). De gasbuffer wordt aangevuld vanuit de Bio-Up.

Doel

Het grootste deel van het gas gaat als groen gas het aardgasnet op. Een klein deel wordt gebruikt voor het tankstation. Het tankstation is beschikbaar voor particulieren en bedrijven die met een pinpas kunnen tanken.

Aanleiding

Het gebruik van diesel in de agrarische bedrijfsvoering is één van de lastigste onderdelen in het traject naar een energieneutrale landbouw. Veel andere processen kunnen met zon- en windenergie van energie worden voorzien. Voor de trekkers is dat een lastigere opgave. Behalve dat de benodigde energiehoeveelheid groot is, is het ook gebrek aan kennis en infrastructuur die de massale introductie van schone(re) trekkers tegenhoudt. Met dit project willen we demonstreren dat je als melkveehouderij kunt voorzien in je eigen transportbrandstofbehoefte.

Doel van het project

Demonstreren dat het op relatief kleine schaal mogelijk is een groen CNG-tankstation te realiseren en te exploiteren.

Korte omschrijving van de activiteiten

CCS heeft een bestek gemaakt van de eisen die gesteld worden aan het tankstation. Dit is openbaar aanbesteed. Uit deze aanbesteding is het bedrijf E. Meurs BV naar voren gekomen als de beste partij. CCS en Meurs hebben het project gezamenlijk gerealiseerd.

Locatie

KTC De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
CCS Energie advies   Penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?