GA1 - Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2023

Het energiebeheer- en registratiesysteem (EBS) toont het gas- en elektriciteitsverbruik welke is geregistreerd door de hoofdmeters. Ook toont het EBS de buitentemperatuur. De meetgegevens worden bewaard per kwartier of uur voor meerdere kalenderjaren.

Met een EBS wordt het duidelijk welke installaties op welke momenten veel elektriciteit of aardgas verbruiken. Daarop kunt u vervolgens energie besparen.

Grafieken

Het EBS kan met de bewaarde meetgegevens grafieken maken. De grafieken laten het gebruik van elektriciteit (van het gebouw) en aardgas over een gekozen periode zien. U kunt ook grafieken maken van het vermogen. In ieder geval over een dag, een week en over een kalenderjaar.

De grafieken kunt u gebruiken om te beoordelen hoe de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie werken. Het wordt zichtbaar of de installaties aansluiten op de dagelijkse gebruikerstijden en op de buitentemperatuur. Door de instellingen van de schakelingen en regelingen met de hand aan te passen kunt u de klimaatinstallaties beter instellen op de gebruikstijden.

Het EBS kan verschillende grafieken maken:

  • Het elektriciteitsgebruik (in kW) over de dag. De grafiek kan alle dagen in de week met een aparte kleur of markering laten zien.
  • Het aardgasgebruik (in m3/uur) over de dag. De grafiek kan alle dagen in de week met een aparte kleur of markering laten zien.
  • Het aardgasgebruik vergeleken met de buitentemperatuur.

De ventilatie staat zo min mogelijk aan. U ziet dat aan de volgende dingen:

 

  • Aan het begin van de werkdag neemt het elektriciteitsgebruik toe. Dit komt door het inschakelen van bijvoorbeeld ventilatie of de koelmachine
  • Aan het einde van de werkdag wordt er minder elektriciteit gebruikt. De ventilatie of koelmachine wordt dan uitgezet.

De cv-ketel staat zo min mogelijk aan. U ziet dat aan de volgende dingen:

  • Aan het begin van de werkdag is er een piek in het gasgebruik. Het gebouw warmt hierdoor op tijd op. Je kunt een vloeiende lijn zien als het gebouw niet te vroeg of te snel opwarmt. Een opwarmtijd van 2 tot 4 uur is normaal. Dit hangt bijvoorbeeld af van de isolatie van het gebouw, van de warmte die wordt afgegeven door lampen en ICT-apparatuur en van de gebouwmassa.
  • Tijdens werktijden is het gasgebruik wat minder. Dit is genoeg om het gebouw op temperatuur te houden.
  • Na werktijd daalt het gasgebruik, omdat de verwarming wordt uitgeschakeld.

De verwarmingsketel gebruikt een weersafhankelijke regeling. U ziet dit in grafiek c wanneer u het gasgebruik vergelijkt met de buitentemperatuur. Wanneer het buiten koud is wordt, het verwarmingswater tot een hogere temperatuur verwarmd. Wanneer het buiten warmer is, wordt het verwarmingswater tot een lagere temperatuur verwarmd. Dit heet de stooklijn:

  • De stooklijn bestaat uit minimaal 2 punten. Bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur van de cv-ketel bij een buitentemperatuur van -10 °C en van 20 °C.
  • De weersafhankelijke regeling berekent met de echte buitentemperatuur de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater.

Basislast

De basislast is het lage gebruik van elektriciteit en gas tijdens de hele dag. De basislast zie je vaak ’s nachts, in het weekend en op feestdagen. Bij elektriciteit is een basislast van maximaal 20 tot 25% van het elektrisch piekvermogen goed.

Huidige situatie

Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.

Herkenning

Een EBS bestaat uit hard- én software. Een slimme meter voor gas, elektriciteit en/of warmte vormt de basis voor de hardware. De meters moeten in staat zijn minimaal de uurwaarden van het energiegebruik door te geven. Samen met een digitale verbruiksmanager kunnen deze verbruiken worden uitgelezen. Het is makkelijk als de digitale energieverbruiksmanager ook een rapportagefunctie heeft. Is dit niet het geval dan kunt u met Excel of met een online-tool een rapportage maken. Met aanvullende meetgegevens zoals bijvoorbeeld de binnen- en de buitentemperatuur kunt u nadere analyses maken en de instellingen van uw installaties optimaliseren. Bij uitgebreidere systemen worden automatisch grafieken gegenereerd en kunnen de instellingen vaak ook op afstand worden aangepast. De gegevens uit het EBS kunnen door de verantwoordelijke persoon worden verstrekt.

Uitvoering

U moet de waardes voor gas en warmte per uur bewaren in het EBS. Voor elektriciteit moeten de waardes bewaard worden per kwartier. Het is belangrijk dat iemand binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het EBS. Die persoon brengt regelmatig verslag uit binnen het bedrijf over het energiegebruik. Op de website van RVO staat meer informatie over een energiebeheer- en registratiesysteem.

Doelmatig beheer en onderhoud

Analyseer in ieder geval een keer per kwartaal de monitoringsdata op afwijkingen en uitschieters. Gebruik deze data om de klimaatinstallaties beter af te stellen. Het is aan te raden om binnen de organisatie iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het uitlezen en analyseren van de data en het doorvoeren van aanpassingen indien nodig.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja.

Alternatieve maatregel

Gebruik een GACS. Met een GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (GACS) wordt invulling gegeven aan de vereisten van een EBS.

Bent u tevreden over deze pagina?