1001 - Krokus, bloembollen en -knollen

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023
Gepubliceerd op:
30 oktober 2023

Dit gaat over de oppervlakte waarvan de geoogste bollen en knollen droog worden verhandeld. Of die zelf in bloei worden getrokken.

Wordt er uitsluitend geteeld voor de oogst en verkoop van de bloemen? Dan moet de oppervlakte worden opgegeven bij gewascode 976 - Krokus, overige bloemkwekerijgewassen.

Wanneer de teelt is bedoeld voor het winnen van bloemzaad, vermeldt u de oppervlakte bij gewascode 174 - Bloemzaden open grond.

Droogbloemen en snijgroen geeft u apart op. De gewascode Krokus, droogbloemen is 977. De gewascode voor snijgroen is 1876.

Bent u tevreden over deze pagina?