2300 - Onbeteelde grond vanwege een teeltverbod/ontheffing

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Op last van de NVWA ter bestrijding van quarantaineorganismen, of om een plaag of ziekte onder controle te krijgen bij een biologische productiewijze, of in verband met teeltvoorbereidende werkzaamheden (o.a. inundatie) is het perceel het grootste deel van de periode 15 mei t/m 15 juli onbeteeld.

Is het perceel om andere dan hier genoemde redenen onbeteeld? Geef dan het perceel op als tijdelijk onbeteelde grond.

Bent u tevreden over deze pagina?