266 - Grasland, tijdelijk

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Gras dat in de vruchtwisseling is opgenomen. Het gras is op 15 mei nog niet langer dan 5 jaar achter elkaar geteeld.

Het gewas bestaat uit een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen.

Onder grassen of andere kruidachtige voedergewassen verstaan we alle kruidachtige planten die in Nederland traditioneel in natuurlijk grasland voorkomen, of in zaadmengsels voor grasland worden opgenomen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.

Bent u tevreden over deze pagina?