3055 - Lisdodde

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023
Gepubliceerd op:
31 oktober 2023

Het gaat hier om de teelt van lisdodde als landbouwproduct, bijvoorbeeld voor strooisel of veevoer. U kunt het perceel niet gebruiken voor uitbetaling van betalingsrechten.

Bent u tevreden over deze pagina?