335 - Natuurterreinen (incl. heide)

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Dit zijn gronden met de hoofdfunctie natuur. Bijvoorbeeld vennen, hoogveenterreinen, zandverstuivingen, duinterreinen, slik, riet- en ruiglanden, griend en laagveenmoeras. Of percelen die hoofdzakelijk uit heide bestaan.

Bent u tevreden over deze pagina?