795 - Wilgenhakhout

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Boomsoorten behorende tot het geslacht wilg (Salix) met een maximale omlooptijd van 5 jaar.

Bent u tevreden over deze pagina?