(Biologische) ontzwavelingsinstallatie

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4325
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het al dan niet biologisch reinigen van met zwavel verontreinigde gassen door een ontzwavelingsinstallatie, waarbij:

  • de ontzwavelingsinstallatie een zwavelverwijderingsrendement heeft van ten minste 95%
  • elementair zwavel of zwavelverbindingen worden afgescheiden en nuttig worden toegepast, en 
  • in geval van chemisch reinigen sprake is van recirculatie van hulpstoffen in het reinigingsproces,

b. bestaande uit:
een ontzwavelingsinstallatie en al dan niet een wasvloeistofbehandelingssysteem, met uitzondering van apparatuur voor de productie of nuttige toepassing van zwavel of zwavelverbindingen.

Toelichting
Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.
 

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMO

Bent u tevreden over deze pagina?