Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 2130
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het bestrijden van plagen of ziekten in een tuinbouwkas, door: 

  1. het inzetten van natuurlijke vijanden voor (micro)biologische bestrijding, 
  2. het op mechanische wijze actief laten opvliegen en vangen van plaagdieren, of 
  3. het op mechanische wijze bestrijden van plaaginsecten met behulp van micro-drones,

b. bestaande uit:
apparatuur of voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor de (micro)biologische of mechanische bestrijding, met uitzondering van vernevelingsapparaten en het trekkende voertuig.

Een investering in mechanische of biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten als onderdeel van een kas die gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen F 2112 en A 2113 komt onder bedrijfsmiddel F 2130 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMG

Bent u tevreden over deze pagina?