NOₓ-emissie reducerende techniek

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: F 4305
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verminderen of voorkomen van de emissie van NOₓ door aanpassing van, of additionele voorzieningen bij, een industrieel productieproces, waarbij:

  • de emissie van NOₓ ten minste 50% lager ligt dan wettelijk verplicht, en
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het verminderen of voorkomen van de emissie van NOₓ, met uitzondering van mobiele werktuigen of vervoersmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Zie bedrijfsmiddel D 4315 voor selectieve (katalytische) reductie-installaties (SCR of SNCR). Onder industrieel wordt verstaan grootschalig en met een hoge mate van mechanisering en automatisering.

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF

Bent u tevreden over deze pagina?