Verwerkingsinstallatie voor rubbergranulaat

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 1565
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verwerken van rubbergranulaat dat afkomstig is van gebruikte autobanden of infill van kunstgrasvelden, waarbij: 

  • het granulaat wordt verwerkt tot producten die kunnen worden ingezet als vormgegeven bouwstof zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Regeling bodemkwaliteit 2022, en 
  • de uitloging van de vormgegeven bouwstof de maximale emissiewaarden genoemd in tabel 1 van bijlage A bij de Regeling bodemkwaliteit 2022 niet overschrijdt,

b. bestaande uit:
installatie voor de verwerking van rubbergranulaat.

Toelichting
Voorbeeld van deze producten zijn waterretentiepanelen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMR

Bent u tevreden over deze pagina?