Extra mogelijkheid voor 4% niet-productief bouwland (GLMC 8)

Gepubliceerd op:
7 maart 2024

Minister Adema van LNV heeft besloten dat derogatie op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) ook voor Nederland geldt. Dit betekent dat u een extra mogelijkheid heeft om uw 4% niet-productief bouwland in te vullen. Namelijk met stikstofbindende gewassen, vanggewassen, landschapselementen en braakliggende grond.

Aanpassing Gecombineerde opgave

Wij zijn bezig om de Gecombineerde opgave hierop aan te passen. We verwachten dat de aanpassing in de opgave eind april klaar is. Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Wat kunt u nu doen?

U meldt gewoon uw GLB-subsidies aan in de Gecombineerde opgave. Wilt u gebruik maken van de derogatie op GLMC 8? Kies dan bij het onderdeel Grond in de Gecombineerde opgave de optie ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met stikstofbindende gewassen.’ 

Bent u vrijgesteld of vult u de 4% niet-productief bouwland in met landschapselementen en niet-productieve bufferstroken? Dan kunt u gewoon de opgave invullen zoals u gewend bent.

Meer informatie

Meer informatie over GLMC 8 vindt u op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) 2024.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?