Prijzen en risico’s van grondstoffen beter in beeld

Gepubliceerd op:
27 juni 2024

De Europese maakindustrie is vaak afhankelijk van grondstoffen uit andere landen. De Grondstoffenscanner laat zien of grondstoffen in de toekomst zeldzaam worden. De scanner geeft informatie over metalen, mineralen en 20 biogrondstoffen, zoals aardappelen. We hebben de Grondstoffenscanner vernieuwd. Het hulpmiddel heeft nu gegevens van het jaar 2022. Daarnaast breidden we hem uit met informatie over producten en grondstoffen voor ieder land.

Meer beeld van risico's, prijzen en impact op mens en milieu

Met de nieuwe gegevens geeft de scanner nu ook voor ieder land inzicht in grondstoffen. Bijvoorbeeld in:

  • hoe zeker het is en blijft dat u uw grondstoffen binnenkrijgt;
  • economische risico's, zoals snel stijgende prijzen;
  • risico's voor het milieu, zoals giftige effecten, slechtere kwaliteit van bodem- en water door vermesting, klimaatverandering en minder biodiversiteit;
  • maatschappelijke risico's, bijvoorbeeld voor mensenrechten.

Nieuwe indeling en nieuw uiterlijk 

De website Grondstoffenscanner.nl heeft een nieuwe indeling, huisstijl, en verbeterde navigatie. Ook verbeterden we de indeling van de factsheets voor producten en grondstoffen. Dit zijn korte documenten waarin meer te lezen is over een grondstof. Denk aan de productie van ieder jaar.

Achtergrond

We ontwikkelden de Grondstofferscanner in 2018. Met het hulpmiddel zoeken ondernemers makkelijk de belangrijke grondstoffen in hun producten op. De ondernemer ziet bijvoorbeeld voor iedere grondstof:

  • de grootte van de wereldproductie
  • prijsveranderingen
  • risico’s, zoals obstakels in de export, instabiele bronlanden en gevolgen voor het milieu.

Het is ook mogelijk om op productniveau te zoeken. Met deze informatie kan een gebruiker van de scanner keuzes maken over duurzaamheid en zekerheid van levering. Zo helpt de scanner grondstoffen besparen. En draagt hij bij aan een positieve invloed op mens en milieu.

Nieuwe informatie

We werken de Grondstoffenscanner voortdurend bij en voegen nieuwe informatie toe over producten en materialen. Bekijk de laatste gegevens op Grondstoffenscanner.nl 

Meer weten? 

Lees meer over dit onderwerp op het Kennisplein grondstoffen

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?