Door certificeringspilot klaar voor Europese eisen waterstof

Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023
Gepubliceerd op:
31 januari 2023

Houdt uw bedrijf zich bezig met de productie of opslag van waterstof? Dan zijn de uitkomsten van onze Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO)-certificeringspilot interessant voor u. Deze pilot stelt dat u met de geteste schema’s kunt aantonen of uw bedrijf hernieuwbare (duurzame) waterstof produceert.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de audits kunnen aantonen of bedrijven voldoen aan de eisen om hernieuwbare waterstof te produceren. Hiervoor zijn de concept RFNBO-certificeringsschema’s gebruikt. De eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen, zijn onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie II (RED II). De algemenere eisen staan in de RED-II zelf. De meer gedetailleerde eisen staan in ‘gedelegeerde handelingen’, die de Europese Commissie (EC) naar verwachting begin 2023 definitief zal vaststellen.

Europese richtlijnen hernieuwbare waterstofproductie

Voor deze pilot deden verschillende bedrijven mee aan audits om te kijken hoe de certificeringsschema’s in de praktijk uitpakken. Deze schema’s zijn bedoeld om te bewijzen dat bedrijven hun waterstof hernieuwbaar hebben geproduceerd.

Met deze pilot dragen we bij aan een snelle ontwikkeling van conceptschema’s. Daardoor kunnen ze snel worden afgemaakt wanneer de eisen definitief zijn. Dit helpt Europese en niet-Europese bedrijven om zich voor te bereiden op RFNBO-certificering in de toekomst. De schema’s zullen worden ingediend bij de EC als de eisen definitief zijn. De EC moet ze namelijk erkennen als RFNBO-certificeringsschema.

Het rapport over de certificeringspilot is op 19 december 2022 gepubliceerd. 

Samenwerkende partijen

De pilot is ontstaan door samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Nationaal Waterstof Programma. Quality Services B.V. (vanaf begin 2023 Normec QS) heeft de audits uitgevoerd. ISCC en REDcert hebben de schema’s ontwikkeld. De bedrijven die mee hebben gedaan aan de pilot zijn Shell, Air Liquide, Nobian, Air Products, GroenLeven en Gasunie. Ook CertifHy heeft een schema ontwikkeld. Zij hebben zelf een pilot audit georganiseerd die is uitgevoerd bij de bedrijven Engie, OCI en EEW. De resultaten daarvan komen overeen met de hierboven beschreven resultaten.

Lees het rapport

U kunt het Engelstalige rapport hier downloaden:

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?