Tarieven GLB 2023 bekend: geen verlaging eco-regeling

Gepubliceerd op:
29 februari 2024

De definitieve tarieven voor 2023 van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn bekend. Voor alle subsidies geldt dat deze hoger zijn dan de voorlopige tarieven. 

In november 2023 stelde minister Piet Adema voorlopige tarieven vast. Daarna is hij aan de slag gegaan om te zorgen voor extra geld voor de eco-regeling. Dat was nodig om agrariërs eerlijk te belonen voor de prestaties die zij leveren. De Europese Commissie ging akkoord met extra geld. Zo kunnen wij vanaf begin april 2024 alle GLB-subsidies uitbetalen met de definitieve tarieven.

Tarieven op een rij

Het definitieve tarief per subsidie ziet u in de tabel hieronder. U krijgt nog een brief waarin staat hoe hoog uw definitieve uitbetaling is. Heeft u al een betaling gehad met het voorlopige tarief? Dit verrekenen wij met de definitieve uitbetaling.

 

Subsidie Voorlopig tarief Definitief tarief
Basispremie € 150 € 213,28
Extra betaling eerste 40 hectare € 46 € 54,53
Eco-premie brons € 44 € 60
Eco-premie zilver € 74 € 100
Eco-premie goud € 148 € 200
Extra betaling jonge landbouwers € 2.500 € 2.800

 

Meer informatie leest u op Tarieven en uitbetaling GLB 2023.

Wat weten we nu al over de tarieven voor 2024?

Minister Adema heeft op 29 februari 2024 in een Kamerbrief informatie gegeven over de tarieven voor 2024. Door een aanpassing in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) kan het geld flexibeler worden ingezet. Deze grotere flexibiliteit is gericht op het zo goed mogelijk kunnen benutten van de budgetten. Daarnaast ook op het belonen van de duurzaamheidsprestaties die agrariërs leveren.
 

Wat betekent dit voor de basispremie en de eco-regeling?

De minister garandeert voor de basispremie een tarief van ten minste € 171. Dit bedrag kan hoger worden. Dit hangt af van het aantal aanvragen voor de basispremie en de eco-regeling in 2024.

In de Kamerbrief staan voor de eco-regeling 2024 de volgende tarieven: 

  • Brons: € 60
  • Zilver: € 100
  • Goud: € 200

Is het aantal aanvragen in 2024 vergelijkbaar met het aantal aanvragen in 2023? Dan worden deze tarieven aangehouden. Ligt het aantal aanvragen in 2024 hoger? Dan kan de minister niet uitsluiten dat de tarieven lager kunnen worden. 
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?