Versnellingshuis gaat door: op naar nog meer ketens sluiten

Gepubliceerd op:
14 maart 2024

De vraag bij ondernemers naar de hulp op maat van het Versnellingshuis Nederland circulair is groot. Dat is goed nieuws voor het milieu. Daarom blijven de partners in het Versnellingshuis voor nog eens 5 jaar hun krachten bundelen. Om ondernemers en organisaties te helpen om hun producten en materialen slimmer en opnieuw te gebruiken. En zo van Nederland een circulaire economie te maken.

Versnellingshuis 2.0

Op 11 maart ondertekende staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Versnellingshuis 2.0. Dat is het contract dat de samenwerking van deze partners in het Versnellingshuis verlengt. Versnellingspartners Ingrid Thijssen van VNO-NCW/MKB-Nederland, Antoine Heideveld van Het Groene Brein en Wouter Scheepens van MVO Nederland ondertekenden mee.

‘'Ik ben blij dat we deze samenwerking nog eens 5 jaar verlengen. Daarmee blijven we ons onverminderd inzetten voor onze vooruitstrevende ondernemers. Een betere start van de Week van de Circulaire Economie konden wij niet wensen,'' deelt de staatssecretaris.

Veel successen

Sinds de oprichting van het Versnellingshuis in 2019 is er veel bereikt. Voorbeelden van ondernemers zijn:

 • De StadsWormerij in Amersfoort liep tegen wetten en regels aan. Met de hulp van het Versnellingshuis kwamen zij in contact met mensen bij ministeries en organisaties. Samen kwamen ze voorbij die drempels.
 • De productontwerpers van Kairos uit Utrecht presenteren zich op aanraden van het Versnellingshuis nu als innovatiebedrijf, in plaats van meubelbedrijf. Zo trekken ze duurzame investeerders beter aan. Eerder kregen ze de subsidie Circulaire ketenprojecten via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Wood Loop uit Haarlem recyclet nu een van de grootste stromen van afval: resthout. Zij kregen advies van het Versnellingshuis. En de subsidie Circulaire ketenprojecten.
 • Steigernetten gaan langer mee door de Brokkenmakers uit Amsterdam. Zij zetten met de subsidie Circulaire ketenprojecten een landelijke inzamelketen op.

Verbeteringen in het Versnellingshuis

Ook in het Versnellingshuis zelf is veel verbeterd:

 • Nieuwe (financiële) hulpmiddelen gebouwd met veel gestelde vragen van ondernemers;
 • Meer ontmoetingen in het echt, zoals de matchmaking en 'Duurzaam Geld zoekt Circulair Ondernemer’. Het Versnellingshuis komt naar je toe;
 • Ieder jaar een nieuw rapport Rode Draden. Met daarin de grootste drempels bij circulair ondernemen aan te pakken. En sinds dit jaar handelingsperspectieven en kansen om die aan te pakken;
 • Meer ketenregisseurs die zorgen van ondernemers wegnemen en orde aanbrengen, waardoor projecten blijven lopen. Zodat iedereen samen met energie en een duidelijk doel aan een aantrekkelijke toekomst werkt.

De volgende 5 jaar

De volgende 5 jaar gaat het Versnellingshuis door met:

 • ondernemers adviseren die minderen, opnieuw gebruiken, lenen, ruilen, refurbishen, repareren, upcyclen en recyclen;
 • kennis en deskundigheid verenigen;
 • drempels wegnemen;
 • projecten financieel helpen groeien;
 • circulaire ideeën en doorbraken in de regio en door het land bevorderen.

Voordelen van een circulaire economie

In een circulaire economie hebben we andere werelddelen minder nodig voor fossiele grondstoffen, produceren we schoner en is er meer kans op innovaties. Ook werken we beter met elkaar samen, om alle product- en materiaalketens rond te maken.

Uiteindelijk zorgt dit voor besparing van (schaarse) grondstoffen en CO2-reductie op grote schaal.

Tarkett en hun ketendoorbraakproject

De ondertekening van de verlengde samenwerking gebeurde bij ondernemer Tarkett. Een koploper in duurzamere vloeren. En een van de partners in het ketendoorbraakproject ‘circulaire vloerbedekking'.

RVO voert deze opdracht uit namens het ministerie van IenW in het Versnellingshuis.

Meer weten?

Versnellinghuis Nederland circulair! 
Het Versnellingshuis Nederland Circulair! zet samenwerking voort
Rode Draden 2024
Vaart in ketendoorbraakprojecten: opnieuw 2 circulaire ketens goedgekeurd

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?