Versnellingshuis Nederland circulair!

Gepubliceerd op:
10 augustus 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2023

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. Door te inspireren en informeren, in contact te brengen met andere ondernemers of te begeleiden met expertise en kennis. Daarnaast werkt het Versnellingshuis ook aan sectorbrede transities.

Ondersteuning bij circulaire ketens

Het Versnellingshuis helpt ketens sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Ook experts en subsidies van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dragen hieraan bij. Zo zetten we samen ons netwerk in zodat u de juiste personen kunt betrekken bij uw ketenprojecten.

Wij ondersteunen u bij meerdere onderdelen tijdens circulaire ketenprojecten. Van verkenning tot aan de uitvoeringsfase.

  • Subsidie Circulaire ketenprojecten (subsidie) - Subsidie om een ervaren procesbegeleider te betrekken bij uw project. In het project ontwikkelt u een circulair product, proces of dienst. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.
  • Moonshotprojecten (verkenningsfase) - Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis 5 complexe ketenprojecten om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we moonshots.
  • Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase) - In deze fase is er al een bestaand samenwerkingsverband van ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en een plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan in uitvoering.

In de praktijk

Inspiratie opdoen? Lees in onze praktijkverhalen hoe bedrijven aan de slag gaan met de circulaire economie. Bekijk hier de circulaire praktijkverhalen.

Over het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis bestaat sinds februari 2019 en is een samenwerking van het ministerie van IenW, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein, MVO en RVO.

Samen ontsluiten we een groot netwerk van andere partijen en loketten, waaronder deze website. Wij richten ons op het bedrijfsleven omdat ondernemers de grootste impact realiseren; richting hun afnemers, toeleveranciers en uiteindelijk de consument. Samen met overheid en politiek kunnen we het systeem veranderen, richting een circulaire economie. Daarom bieden we ondernemers niet alleen kennis en inspiratie, maar helpen we hen ook echt stappen te zetten en veranderingen in ketens te realiseren door matchmaking, maatwerk en moonshots.

Bent u tevreden over deze pagina?