Versnellingshuis Nederland circulair!

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2024
Gepubliceerd op:
10 augustus 2021

Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt ondernemers de (volgende) stap te zetten in de circulaire economie. Door te inspireren en informeren, in contact te brengen met andere ondernemers of te begeleiden met expertise en kennis. Daarnaast werkt het Versnellingshuis ook aan sectorbrede transities.

Ondersteuning bij circulaire ketens

Het Versnellingshuis helpt ketens sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Ook experts en subsidies van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dragen hieraan bij. Zo zetten we samen ons netwerk in zodat u de juiste personen kunt betrekken bij uw ketenprojecten.

Wij ondersteunen u bij meerdere onderdelen tijdens circulaire ketenprojecten. Van verkenning tot aan de uitvoeringsfase.

  • Subsidie Circulaire ketenprojecten (subsidie) - Subsidie om een ervaren procesbegeleider te betrekken bij uw project. In het project ontwikkelt u een circulair product, proces of dienst. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.
  • Moonshotprojecten (verkenningsfase) - Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis 5 complexe ketenprojecten om samen met ondernemers de keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we moonshots.
  • Ketendoorbraakprojecten (uitvoeringsfase) - In deze fase is er al een bestaand samenwerkingsverband van ketenpartners, een ondertekend ambitiedocument en een plan van aanpak om te komen tot een circulaire keten. Hier brengen de betrokken partijen het plan in uitvoering.

Rode Draden 2024

Steeds meer bedrijven werken samen aan circulaire ketens. Maar hoe verminder, hergebruik, leen, ruil, repareer en recycle je als ondernemer op grotere schaal? Het is niet altijd even makkelijk in een wereld die hier nog niet op is ingericht. Wat we zien is dat bedrijven wel willen, maar nog tegen verschillende belemmeringen aanlopen.

Dat blijkt ook uit het rapport Rode Draden 2024 van het Versnellingshuis. Dat is een jaarlijks overzicht van structurele drempels waar bedrijven die circulair (willen) ondernemen mee te maken krijgen. 

Dit jaar signaleren we er 7. ''Er ligt een rol voor de financiële sector om circulaire ondernemingen voor te financieren. En voor de overheid om duurzamer ondernemen duidelijker en aantrekkelijker te maken. Onder andere door normen te stellen aan producten.''

Circulair ondernemen in de praktijk

Inspiratie opdoen? Lees in onze praktijkverhalen hoe ondernemers samen aan de slag gaan voor een circulaire economie. 

Bekijk de circulaire praktijkverhalen

Over het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis Nederland circulair helpt ondernemers de overstap te maken naar een keten waarin afval niet bestaat. Met hulp op maat vanaf de verkenningsfase (moonshotproject) tot aan de uitvoeringsfase (ketendoorbraakproject). Door middel van onafhankelijke ketenregie maken we product- en materiaalketens circulair.

Het Versnellingshuis bestaat sinds februari 2019. Het is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de wetenschappers van Het Groene Brein, ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, MVO Nederland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?