Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Gepubliceerd op:
4 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2024

Bent u ondernemer en wilt u uw product, proces of dienst duurzamer ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin we grondstoffen besparen en onze CO2-uitstoot afneemt. Ga samen met partners aan de slag om uw keten te sluiten. Vraag de subsidie Circulaire ketenprojecten aan.

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 4 april 2024
07:00 (CEST)
Einddatum:
woensdag 4 september 2024
10:00 (CEST)
Hoogte subsidie
U ontvangt 50% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 50% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een keten.
Totaal budget:
€ 4.750.000

Voor wie?

Deze subsidie is voor mkb-ondernemers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten. Deze ondernemers hebben een actieve rol in ten minste 3 schakels van de product- of materiaalketen. Daarmee hebben ze een blijvende rol in de ketensamenwerking na afloop van het project.

Een schakel in een circulaire keten is onmisbaar in de keten als geheel en voegt waarde toe aan het product of het materiaal. Voorbeelden van onmisbare schakels zijn:

 • producenten
 • gebruikers
 • verwerkers
 • grondstoffenleveranciers
 • retailers
 • reparateurs
 • inzamelaars
 • producenten van secundaire grondstoffen

Of u bent een ondernemer die geen concrete hoofdrol in de keten vervult, zoals:

 • kennisleveranciers
 • contractonderzoeksorganisaties
 • projectontwikkelaars
 • arbeidsbemiddelaars

U krijgt geen subsidie als er organisaties in uw keten met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld een moeder- en dochterbedrijf.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U ontvangt subsidie voor activiteiten die drempels wegnemen om uw producten, processen of diensten circulair te maken. In een bestaande of (deels) nieuwe keten. De activiteiten hebben te maken met de circulariteit, nieuwheid of samenwerking in het project. U zoekt in samenwerkingsverband uit wat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Onderling vertrouwen, kennisdeling en een ervaren procesbegeleider die de sector, regio en het samenspel tussen de partijen kent, helpen daarbij.

U brengt het resultaat van het project op de markt of past het toe in uw bedrijfsvoering. 

Hoeveel subsidie?

Als wij uw subsidie-aanvraag goedkeuren, vragen we ook een percentage van u als ondernemer. U ontvangt 50% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 50% betaalt u zelf.

U berekent hoeveel subsidie u krijgt via de vaste uurtarief-systematiek. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een keten.

Voorwaarden

De ondernemers en het project voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Projecten van ondernemers

Laat u inspireren door circulaire ketenprojecten van andere ondernemers in onze praktijkverhalen.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag.

Juiste machtiging in eHerkenning

Om CKP aan te vragen logt u in op Mijn RVO met eHerkenning. U heeft minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning of een lager betrouwbaarheidsniveau? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen tot 2 weken duren voor u uw eHerkenningsmiddel heeft.

Bijlagen bij uw aanvraag

Wij beoordelen alleen complete aanvragen. Zorg dat u onderstaande bijlagen meestuurt bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag dient u op Mijn RVO uw voortgangsrapportage of projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. Hieronder leest u de stappen die volgen na uw aanvraag.

Veelgestelde vragen

Wetten en regels

Achtergrond

In 2030 wil Nederland een economie zijn met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn.

In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Afval bestaat niet, alles heeft waarde. Dit is alleen mogelijk wanneer organisaties in product- en materiaalketens samenwerken.

Op dit moment is er te weinig interactie tussen circulaire stakeholders. Ook hebben we gebrek aan gezamenlijk inzicht over aansluiting van materiaalstromen. Veel kleinschalige initiatieven richten zich slechts op delen van de keten. Daardoor is de impact nog niet groot genoeg om de doelen in 2050 te bereiken. Deze subsidie versnelt de transitie naar een circulaire economie. 

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?