Opgave verkoop gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd op:
4 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 december 2022

Bent u toelatingshouder voor een of meer gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik? En verkoopt u deze middelen in Nederland? Dan geeft u ieder jaar aan ons door hoeveel werkzame stoffen u heeft verkocht.

Waarom doet u opgave?

U heeft een toelating voor een of meer gewasbeschermingsmiddelen in Nederland volgens het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Landen van de Europese Unie (EU) verzamelen de gegevens over verkoop van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. Deze geven zij elk jaar door aan het Europees bureau voor statistiek (Eurostat). Werkzame stoffen zijn stoffen die actief zijn tegen insecten, schimmels en andere schadelijke organismen. Ook micro-organismen vallen hieronder. In gewasbeschermingsmiddelen zitten een of meer werkzame stoffen.

Wat geeft u op?

U geeft de hoeveelheid werkzame stoffen in kilogrammen op die u in het afgelopen jaar verkocht voor professioneel gebruik. Verkoop van werkzame stoffen voor particulier gebruik geeft u niet door.

Verkocht u in 2022 géén gewasbeschermingsmiddelen, maar had u wel een of meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in Nederland? Ook dan doet u opgave. U vult dan '0' in het formulier in.

Wanneer en hoe doet u opgave?

U doet uw opgave over het jaar 2022 vanaf 15 mei 2023. U geeft uw gegevens door op mijn.rvo.nl. Bedrijven met een KVK-nummer loggen in met eHerkenning (minimaal niveau 2+). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw opgave

Wij controleren of uw opgave compleet en op tijd is. Wij combineren alle ingewonnen gegevens en verstrekken deze aan het ministerie van LNV. Het ministerie publiceert deze gegevens op website rijksoverheid.nl

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze opgave horen leest u in de:

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?