Opgave verkoop gewasbeschermingsmiddelen

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
4 juli 2022

Bent u toelatingshouder voor een of meer gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik? En verkoopt u deze middelen in Nederland? Dan geeft u ieder jaar aan ons door hoeveel kilogrammen werkzame stoffen u heeft verkocht.

Waarom doet u opgave?

Wij verzamelen gegevens over de verkoop van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. Als Europees land moeten wij deze gegevens namelijk elk jaar doorgeven aan het Europees bureau voor statistiek (Eurostat). 

U heeft een toelating voor een of meer gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik in Nederland. In een gewasbeschermingsmiddel kunnen een of meer werkzame stoffen zitten. Dit kunnen chemische stoffen, maar ook micro-organismen zijn.

Wat geeft u op?

U geeft de hoeveelheid werkzame stoffen in kilogrammen op die u in het afgelopen jaar verkocht heeft voor professioneel gebruik. Verkoop van werkzame stoffen voor particulier gebruik geeft u niet door.

Verkocht u in 2023 géén gewasbeschermingsmiddelen, maar had u wel een of meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in Nederland? Ook dan doet u opgave. U vult dan '0' in het formulier in.

Wanneer en hoe doet u opgave?

U kunt uw opgave over het jaar 2023 doen vanaf 1 mei 2024. Doe de opgave in ieder geval voor 1 juni 2024. U geeft uw gegevens door op Mijn RVO. Bedrijven met een KVK-nummer loggen in met eHerkenning (minimaal niveau 2+). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw opgave

Wij controleren of uw opgave compleet en op tijd is. Wij combineren alle ingewonnen gegevens en verstrekken deze aan het ministerie van LNV. Het ministerie publiceert deze gegevens op website rijksoverheid.nl

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze opgave horen leest u in de:

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Logo EU and logo Your Europe. This webpage is part of an EU quality network.
Bent u tevreden over deze pagina?