Bestrijdingsmiddelen

Laatst gecontroleerd op:
9 februari 2024
Gepubliceerd op:
30 maart 2022

Gebruikt u professioneel bestrijdingsmiddelen? Er zijn regels voor het bestrijden van onkruid en ongedierte. Verkeerd gebruik van de middelen kan schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

Bestrijdingsmiddelen zijn:

  • gewasbeschermingsmiddelen, gebruikt bij planten en gewassen;
  • biociden, middelen tegen bacteriën, schimmels of ratten.

Melden chemische grondontsmetting

Soms is het nodig om grond te ontsmetten om plantenziekten te bestrijden. Zo houdt u land- en tuinbouwgrond in goede conditie. Gaat u de grond chemisch ontsmetten? Meld deze chemische grondontsmetting dan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Licenties chemische bestrijdingsmiddelen

Gebruikt u professionele chemische bestrijdingsmiddelen? Dan heeft u toestemming nodig om het middel te mogen gebruiken. Er zijn verschillende soorten bewijzen van vakbekwaamheid of (spuit)licenties. Lees hier meer over op Licenties chemische bestrijdingsmiddelen.

Informatie gebruik bestrijdingsmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn. Op ctgb.nl vindt u meer informatie over duurzaam gebruik van deze middelen.

Opgave gewasbeschermingsmiddelen

Fabriceert, importeert of verhandelt u gewasbeschermingsmiddelen? U geeft ieder jaar aan ons door hoeveel gewasbeschermingsmiddelen u heeft gemaakt of geleverd. Uw opgave doet u digitaal. Ga naar Opgave verkoop gewasbeschermingsmiddelen voor meer informatie over uw opgave.

Biologische bestrijders verkopen, onderzoeken of uitzetten

U kunt ziekten, plagen en onkruiden ook bestrijden met biologische bestrijders. Deze zijn vaak niet schadelijk voor planten en dieren. Maar een aantal kan dit wel zijn. Wilt u zo’n biologische bestrijder verkopen, onderzoeken of uitzetten? Dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij ons.

Deze toestemming geldt vanuit de Omgevingswet en valt niet onder de regels van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie leest u op Biologische bestrijders.

Vragen over bestrijdingsmiddelen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?