Broeikasgasuitstoot berekenen

Gepubliceerd op:
17 maart 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

De rekentools voor broeikasgas van BioGrace helpen u bij het berekenen van broeikasgasuitstoot in productieketens voor bio-energie. Er zijn 2 tools: BioGrace-I is voor biobrandstoffen. BioGrace-II is voor elektriciteit, warmte en koeling uit biomassa.

De tools volgen de methode zoals door de Europese Commissie (EC) beschreven in de documenten die u onder de paragraaf Meer weten vindt.

Voor vloeibare biomassa voor elektriciteit, warmte en koeling (bioliquids) - is de Renewable Energy Directive (RED) van toepassing.

Standaard emissiewaarden

Naast het maken van eigen berekeningen laten de BioGrace-rekentools ook zien hoe de standaard emissiewaarden (CO2-uitstoot) zijn berekend. Dit zijn de waarden zoals gepubliceerd door de Europese Commissie. Daarnaast zijn de rekentools in te zetten voor het controleren van duurzaamheidseisen. Handmatige wijzigingen die aangebracht worden in de tools blijven herkenbaar. Daardoor is het eenvoudiger ze terug te vinden en te controleren.

Opzet

De BioGrace-tools bestaan elk uit 5 onderdelen:

  1. De tool zelf, die is uitgevoerd in Excel, zodat de uitkomsten transparant zijn.
  2. Een methodologiedocument met een omschrijving van de keuzes die gemaakt zijn door de Europese Commissie.
  3. Een handleiding met gedetailleerde uitleg over de opbouw en functies van de tool. Met een uitleg hoe u aanpassingen kunt doen voor uw situatie.
  4. Een document met rekenregels, die gelden bij het maken van aanpassingen in de berekeningen in de Excel-tool. Maar ook bij de berekening van nieuwe productiepaden, processen of inputwaarden. De rekenregels vormen een integraal onderdeel van de Excel-tool en moeten gevolgd worden.
  5. Een lijst met extra standaardwaarden.

Het Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (IFEU) beheert de BioGrace-I-tool. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert de BioGrace-II-tool.

Alle informatie over de BioGrace-tools vindt u op de website van BioGrace. Hier kunt u de laatste versies van de tools downloaden. Verder staan hier links naar instructievideo’s over het gebruik van de tool.

Vragen over Bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?