Meedoen als bank of financier (BL)

Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2021
Gepubliceerd op:
20 december 2019

Het mkb is erg afhankelijk van financiers. De overheid wil de markt voor bedrijfsfinanciering verbreden. Daarom mag u nu ook als andere financier gebruik maken van het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Vraag hiervoor een aanwijzing tot financier aan.

Deze banken doen mee:

  • ABN AMRO Bank
  • Deutsche Bank
  • ING Bank
  • Rabobank
  • Triodos Bank
  • NIBC

Op dit moment zijn er nog geen andere financiers aangesloten bij het BL.

Wilt u financier BL worden?

Bent u een niet-bancaire financier? En wilt u het BL aanbieden bij uw financieringen aan mkb-landbouwbedrijven? U moet hier eerst een aanvraag voor doen. Nadat wij u hebben aangewezen als financier, mag u voor mkb-landbouwbedrijven BL-leningen aanvragen.

Voorwaarden

Wij beoordelen uw aanvraag tot aanwijzing financier. We kijken of u voldoet aan de eisen hiervoor. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar de organisatie, het financieringsproces, de deskundigheid en de stabiliteit van u als financier. Als het nodig is vragen wij om een advies van onafhankelijke experts.

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt met uw aanvraag de brieven van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) mee. Hierin staat dat u aan de voorwaarden van DNB en AFM voldoet. In de brief kan ook staan dat u zich niet aan de voorwaarden van DNB en AFM hoeft te houden.

Meer weten?

Heeft u vragen over het aanwijzen als financier? Stuur dan een e-mail naar DRbeheerGL@rvo.nl of bel ons op 088 042 33 60 (lokaal tarief).

Vragen over Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)?

Neem contact met ons op

(ondernemers kunnen direct bij hun bank terecht)

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?