Meedoen als landbouwer (BL)

Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021
Gepubliceerd op:
20 december 2019

Heeft u een gezond land- of tuinbouwbedrijf met genoeg continuïteitsperspectief en wilt u hierin investeren? Maar heeft u te weinig onderpand voor een lening? Met het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) kunt u vaak toch financiering krijgen. De overheid staat dan borg voor uw lening.

Voorwaarden

Uw bedrijf moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf is een land- of tuinbouwbedrijf.
 • De omzet van uw bedrijf haalt u voor het grootste deel uit de primaire landbouw.
 • Uw bedrijf ligt in Nederland. Hier gebeurt het grootste deel van de bedrijfsactiviteiten.
 • Uw bedrijf is financieel gezond.

Primaire landbouw

De primaire landbouw is de productie van plantaardige producten en de veehouderij. De producten zijn verder niet bewerkt.

Voorbeelden van landbouw zijn akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Visserij, visteelt en aquacultuur vallen niet onder landbouw. Hiervoor is geen borgstellingsregeling.

Overzicht voorwaarden

Bekijk alle voorwaarden in onderstaand overzicht.

Extra mogelijkheden binnen het BL

Voor glastuinders en veehouders die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren, is er het Borgstellingskrediet voor de Landbouw Plus (BL Plus). Ook landbouwers die willen investeren in innovaties binnen hun bedrijf mogen het BL Plus aanvragen. Er zijn extra gunstige voorwaarden, zoals een hogere BL-lening.

Maximale lening

Wilt u een borgstellingskrediet gebruiken? Dit zijn de maximale bedragen, voor hoeveel procent de overheid borg staat en wat de provisie is die u betaalt:

Maximale lening, hoogte borgstelling en provisie
Welk borgstellingskrediet Maximale lening Hoogte borgstelling overheid Provisie
Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) € 1,2 miljoen 70% 3%
Borgstellingskrediet voor de landbouw Plus (BL Plus) € 2,5 miljoen 70% 3%
Landbouwinnovatie € 2,5 miljoen 70% 3%

U mag het BL en BL Plus combineren.

BL vaker gebruiken

Wilt u het BL vaker gebruiken? Dit kan per type borgstellingskrediet onbeperkt tot het maximale leningsbedrag. Leningen waarvoor u de Garantstelling Landbouw (GL) heeft gebruikt tellen hiervoor ook mee. De GL is de voorloper van het BL.

Stel: u heeft een bestaande GL-lening uit 2016 met nog een openstaand bedrag van € 600.000. Dit openstaande bedrag is het deel van de eerdere lening dat u nog niet heeft terugbetaald. Dan kunt u nog € 600.000 aan BL-lening aanvragen.

Provisie

U betaalt één keer een provisie van 3% over de BL- of BL Plus-lening. Bent u starter of neemt u een bedrijf over? Dan betaalt u maar 1% provisie.

De overheid staat voor een deel van de lening borg voor u. Dit betekent dat als u de lening door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld een faillissement) niet (helemaal) terug kunt betalen, wij dat deel waar we borg voor staan betalen aan de bank.

Marktconforme provisie

De provisie die u betaalt is niet marktconform. Hiermee bedoelen we dat de provisie en daarmee de provisieopbrengsten in het algemeen te laag zijn om alle kosten voor deze regeling te dekken. Omdat u minder hoeft te betalen heeft u een voordeel. Dit voordeel staat gelijk aan de subsidie die u door de BL-lening eigenlijk krijgt.

Voorbeeld

De BL-lening is bijvoorbeeld € 100.000. De provisie van 3% die u betaalt is dan € 3.000. De kosten om het hele risico af te dekken zijn hoger dan deze provisie. Het verschil tussen uw provisie en de kosten om het risico af te dekken is dan het subsidiebedrag.

Subsidie is geen vast percentage

De hoogte van dit bedrag is geen vast percentage. Dit ligt vooral aan het ingeschatte risico van de lening. Het berekende subsidiebedrag vermeldt uw bank of financier in de leningsovereenkomst of krijgt u op een andere wijze. U heeft het subsidiebedrag misschien nodig als u voor een andere (subsidie)regeling aanvraagt.

Looptijden

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Wilt u meer dan 50% van de lening gebruiken om te investeren in onroerend goed, zoals grond of gebouwen? Dan is de looptijd maximaal 12 jaar.

Aanvragen

U vraagt niet zelf het BL aan bij ons. Dit doet uw bank of andere financier voor u. Aangesloten banken zijn:

 • ABN AMRO Bank
 • Deutsche Bank
 • ING Bank
 • Rabobank
 • Triodos Bank
 • NIBC

Er zijn nu nog geen andere financiers dan banken aangesloten bij het BL.

Stappenplan

Als u het BL wilt gebruiken:

 1. U doet een aanvraag voor een lening bij de bank of financier.
 2. De bank of financier beslist over uw financieringsaanvraag en bepaalt of het mogelijk is dat u daarbij het BL gebruikt.
 3. Bespreek samen de voorwaarden van de financiering. Hierbij houdt de bank of financier rekening met de BL-voorwaarden, zoals de maximale looptijd van de lening.
 4. Keurt uw bank of financier uw financieringsaanvraag goed? Dan vraagt de bank of financier hierna de BL-lening aan bij ons. 

Vragen over Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)?

Neem contact met ons op 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?