LNV Attaché Netwerk (LAN)

Gepubliceerd op:
11 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2023

Bent u een startende of ervaren ondernemer in de agrarische sector of werkt u in een groene kennisinstelling? En heeft u internationale ambities? Het LNV Attaché Netwerk (LAN) ondersteunt u wereldwijd.

Wat is het LNV Attaché Netwerk (LAN)?

Het LAN zet zich in voor de internationalisering van de Nederlandse agro- en natuursector. Als deskundig partner draagt het LAN bij aan een duurzame wereldvoedselvoorziening en versterking van de biodiversiteit. Dit doet het LAN in lijn met de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Onze teams werken op de economische afdelingen van 60 Nederlandse ambassades en/of consulaten in het buitenland en bedienen van daaruit meer dan 80 landen. Ook zijn ze vertegenwoordigers voor Nederland bij internationale organisaties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties in Rome, de Europese Unie in Brussel en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Voor wie is het LNV Attaché Netwerk?

Het LNV Attaché Netwerk (LAN) staat klaar voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen uit de agrarische sector, in alle schakels van de keten: van uitgangsmateriaal (zaad, veevoer) tot eindproduct. Maar ze zijn er ook voor de verwerkende industrie, toelevering, techniek, dienstverlening, en handel en logistiek.

Daarnaast vertaalt het LAN het beleid van het ministerie van LNV en doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening en biodiversiteit naar de situatie en behoeften in specifieke landen. Hierbij zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen leidend.

Wat kan het LAN voor u betekenen?

Het LAN heeft goede contacten met de overheid in de landen waar het netwerk actief is. Zo kunnen ze eventuele handelsbelemmeringen op hoog niveau binnen ministeries bespreekbaar maken en helpen oplossen. Daarnaast heeft het LAN veel contact met lokale overheden over gezamenlijke acties. Denk aan verduurzaming van de landbouwproductie, kennisuitwisseling en het behalen van biodiversiteitsdoelen.

Een team van lokale medewerkers staat de attachés bij. Samen hebben zij een uitstekend lokaal en regionaal netwerk. Als team leveren zij u snel de juiste informatie en helpen u aan zakenpartners om succesvol zaken te doen. Het team kan helpen met het:

  • vinden van marktinformatie op maat;
  • verkrijgen van informatie over wet- en regelgeving;
  • ondersteunen bij veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen;
  • vinden van zakenpartners en opstarten van samenwerkingsprojecten.

Heeft u een vraag voor een LNV-raad? Neem contact op met:

Nieuwe benoemingen

Jaarlijks worden er een aantal nieuwe LNV-raden en attachés benoemd. Zij werken op Nederlandse ambassades, consulaten en internationale organisaties wereldwijd en maken onderdeel uit van het LNV Attaché Netwerk (LAN).

Op de website Agroberichten Buitenland leest u over agro-gerelateerde actualiteiten, evenementen en mogelijke kansen wereldwijd. Hier vindt u ook de benoemingen voor 2023

Op de hoogte blijven met de nieuwsbrief

Het LAN publiceert dagelijks agrogerelateerd nieuws over evenementen, mogelijke kansen en wereldwijde ontwikkelingen in de landen waar het netwerk actief is.

Wilt u op de hoogte blijven via e-mail? Abonneer u dan op de wekelijkse nieuwsbrief Highlights Agroberichten Buitenland.

Speciale publicaties van het LAN

Een paar keer per jaar publiceert LAN het digitale magazine Agrospecial. In deze publicaties leest u wereldwijde achtergrondartikelen over specifieke thema's. Bekijk de:

Meer informatie en contact

In het landenoverzicht op de website Agroberichten Buitenland van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt u:

  • informatie over het werk van de LNV attachés;
  • contactgegevens;
  • informatie per land.

Heeft u verdere vragen? De thuisbasis van het LAN bij RVO helpt u graag verder.

Volg het LAN via sociale media

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?