De Wereldbank Groep

Gepubliceerd op:
16 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2020

De Wereldbank verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische hulp aan ontwikkelingslanden en landen in overgang. Doel is de bestrijding van armoede en verdeling van welvaart.

Wat doet de Wereldbank groep?

De Wereldbank Groep is wereldwijd het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Washington. De projecten beslaan vrijwel alle economische sectoren en thema's, zoals institutionele ontwikkeling en rechtsontwikkeling, transport, water, landbouw en gezondheidszorg.

Webinar 'The World Bank and the Netherlands'

RVO en de Wereldbank organiseerden het Engelstalige 'webinar The World Bank and the Netherlands (video)'. Een van de sprekers was Koen Davidse, uitvoerend directeur van de Wereldbank. Onder meer de coronamaatregelen die de Wereldbank neemt voor bedrijven en de impact hiervan op bedrijven kwamen aan bod.

Onderdelen van de Wereldbank Groep

De Wereldbank maakt deel uit van de Wereldbank Groep en bestaat uit 2 onderdelen:

Voor een groot deel dienen de leningen van de Wereldbank om overheidsinvesteringen van lenende landen te financieren. Deze overheden zetten zelf de aanbestedingen uit. Zo ontstaan ook kansen voor Nederlandse bedrijven om de benodigde goederen, werken en kennis te leveren. De gebruikte aanbestedingsmethodes moeten voldoen aan de eisen van de Wereldbank. Omdat de prioriteiten en processen voor een groot deel van tevoren vastliggen, kunnen bedrijven samen met de Nederlandse overheid (Team Internationale Organisaties) proactief op toekomstige aanbestedingen inspelen.

Behalve de Wereldbank (IBRD en IDA) maken ook IFC, MIGA en ICSID deel uit van de Wereldbank Groep:

  • De International Finance Corporation (IFC) stimuleert duurzame groei door te investeren in de private sector in ontwikkelingslanden.

    Ook ontwikkelingsrelevante investeringen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten kunnen aanspraak maken op IFC-financiering. Daarvoor moeten de investeringen minstens $ 30 miljoen zijn. Voor de armste landen, prioritaire thema's of speciale programma's kan hiervan worden afgeweken. IFC financiert nooit de volledige investering.

  • De Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) biedt zogenaamde political risk insurance. Hiermee kunnen ook Nederlandse bedrijven een investering in een ontwikkelingsland verzekeren tegen overheidsgerelateerde risico's. Voorbeelden hiervan zijn terrorisme, schade door burgeroorlog, onteigening of nationalisatie en verbod op inwisseling van lokale valuta. Belangrijk is ook de mogelijkheid om het betalingsrisico af te dekken wanneer de lokale overheid uw afnemer is. Ook onderhouds- of leasecontracten kunnen dan worden afgedekt. MIGA kan in voorkomende gevallen een alternatief zijn voor, of een aanvulling op, een verzekering van Atradius Dutch State Business.

  • Het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) bevordert verzoening en bemiddeling bij geschillen tussen investeerders en ontwikkelingslanden.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de Wereldbank?

Op de website van de Wereldbank vindt u informatie over het aanbestedingsbeleid van de bank.

Naast de aanbestedingsmogelijkheden die hierboven zijn genoemd, bestaan er voor consultants ook nog kansen om mee te dingen naar werk dat door de Wereldbank Groep zelf wordt aanbesteed. Dit gaat om werk dat niet rechtstreeks aan specifieke leningen gerelateerd is, zoals sectorstudies. Deze opdrachten staan geadverteerd op eConsultant2.

Hulp nodig?

Met vragen over de prioriteiten en procedures van de Wereldbank, of voor begeleiding of een advies op maat over de relevantie van de Wereldbank voor uw bedrijf of organisatie, kunt u altijd contact opnemen met het Team Internationale Organisaties (TIO) bij RVO.nl. Ook bieden wij, in samenwerking met de ambassade in Washington, ondersteuning aan bij geschillen gerelateerd aan lopende projecten.

Meer informatie

Meer weten?

Neem contact op met de Wereldbank Groep.
E: tio@rvo.nl

Vragen over de Wereldbank?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?