De Wereldbank Groep

Gepubliceerd op:
16 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2023

De Wereldbank verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische hulp aan ontwikkelingslanden en landen in overgang. Doel is de bestrijding van armoede en verdeling van welvaart.

Wat doet de Wereldbank groep?

De Wereldbank Groep (World Bank Group) is wereldwijd het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in Washington. De projecten beslaan vrijwel alle economische sectoren en thema's, zoals institutionele ontwikkeling en rechtsontwikkeling, transport, water, landbouw en gezondheidszorg.

Onderdelen van de Wereldbank Groep

De Wereldbank maakt deel uit van de Wereldbank Groep en bestaat uit 2 onderdelen:

Voor een groot deel dienen de leningen van de Wereldbank om overheidsinvesteringen van lenende landen te financieren. Deze overheden zetten zelf de aanbestedingen uit. Zo ontstaan ook kansen voor Nederlandse bedrijven om de benodigde goederen, werken en kennis te leveren. De gebruikte aanbestedingsmethodes moeten voldoen aan de eisen van de Wereldbank. Omdat de prioriteiten en processen voor een groot deel van tevoren vastliggen, kunnen bedrijven samen met de Nederlandse overheid (Team Internationale Organisaties) proactief op toekomstige aanbestedingen inspelen.

Behalve de Wereldbank (IBRD en IDA) maken ook IFC, MIGA en ICSID deel uit van de Wereldbank Groep:

  • De International Finance Corporation (IFC) stimuleert duurzame groei door te investeren in de private sector in ontwikkelingslanden.

    Ook ontwikkelingsrelevante investeringen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten kunnen aanspraak maken op IFC-financiering. Daarvoor moeten de investeringen minstens $ 30 miljoen zijn. Voor de armste landen, prioritaire thema's of speciale programma's kan hiervan worden afgeweken. IFC financiert nooit de volledige investering.

  • De Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) biedt zogenaamde political risk insurance. Hiermee kunnen ook Nederlandse bedrijven een investering in een ontwikkelingsland verzekeren tegen overheidsgerelateerde risico's. Voorbeelden hiervan zijn terrorisme, schade door burgeroorlog, onteigening of nationalisatie en verbod op inwisseling van lokale valuta. Belangrijk is ook de mogelijkheid om het betalingsrisico af te dekken wanneer de lokale overheid uw afnemer is. Ook onderhouds- of leasecontracten kunnen dan worden afgedekt. MIGA kan in voorkomende gevallen een alternatief zijn voor, of een aanvulling op, een verzekering van Atradius Dutch State Business.
  • Het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) bevordert verzoening en bemiddeling bij geschillen tussen investeerders en ontwikkelingslanden.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de Wereldbank?

Op de website van de Wereldbank vindt u informatie over het aanbestedingsbeleid van de bank.

Naast de hierboven beschreven mogelijkheden, zijn er voor consultants ook nog mogelijke opdrachten die door de Wereldbank Groep indirect worden aangeboden. Dit gaat om werk dat niet rechtstreeks aan specifieke leningen is verbonden, zoals sectorstudies. Deze opdrachten vindt u op WBGeProcure RFx.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de werkwijze van de Wereldbank? Bent u benieuwd wat de Wereldbank voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen? Of heeft u een vraag over een lopend project waaraan u deelneemt?

Neem dan contact op met het Team Internationale Organisaties (TIO). Wij kunnen u op maat adviseren. Ook bieden wij ondersteuning (in samenwerking met de ambassade in Washington) bij eventuele geschillen. 

Bent u tevreden over deze pagina?