Inter-American Development Bank (IADB)

Gepubliceerd op:
14 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2021

De Inter-American Development Bank (IADB) verstrekt leningen aan landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het doel is om economische en sociale ontwikkeling te stimuleren en armoede te bestrijden.

De bank verstrekt naast leningen ook subsidies, garanties en investeringen. De bank is actief in vrijwel alle economische sectoren. De IADB heeft 48 lidstaten, waarvan 26 lenende landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Washington.

Onderdelen IADB

De IADB maakt deel uit van de IADB-groep. Hiertoe behoren ook:

  • IDB Invest financiert projecten en levert technische assistentie aan het mkb. Alle sectoren zijn mogelijk, maar er wordt vooral ingezet op landbouw, financiële dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg en toerisme. IDB Invest verschaft kredieten aan bedrijven die hun projecten niet (volledig) kunnen financieren via commerciële banken of andere kapitaalverstrekkers. IDB Invest financiert maximaal 50% van het investeringsproject. Het gaat hierbij om bedragen tussen de 2 en 15 miljoen US dollar.
  • IDB Lab richt zich op de ontwikkeling van de private sector en meer specifiek op innovaties.

Hoe kom ik in aanmerking voor IADB-projecten?

De IADB huurt consultants in voor assistentie bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten.

Lees de voorwaarden om in aanmerking te komen voor projecten van de IADB:

  • Het bedrijf moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de IADB.
  • Het bedrijf mag slechts één offerte indienen per contract. Ook mag een bedrijf niet als onderaannemer deelnemen aan meerdere offertes per contract.
  • Het bedrijf mag niet betrokken zijn bij verschillende fases van een project. Een onderneming mag bijvoorbeeld geen offerte uitbrengen als de consultancyafdeling van hetzelfde bedrijf bij de projectvoorbereiding betrokken is geweest.
  • De aanbestedende dienst, of bedrijven die formeel verbonden zijn aan de aanbestedende dienst, zijn uitgesloten van deelname.

Heeft u plannen voor projecten met de IADB of heeft u andere vragen? Neem contact op via tio@rvo.nl.

Vragen over de IADB?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?