Een klacht indienen

Gepubliceerd op:
3 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022

RVO helpt u graag zo zorgvuldig mogelijk. Bent u toch niet tevreden? Dat vinden wij natuurlijk vervelend en lossen we graag samen met u op. Met uw terugkoppeling kunnen wij de dienstverlening blijven verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

  • Wij raden u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met RVO via 088 042 42 42. Wellicht kunnen we u dan direct helpen.
  • Lost dit uw probleem niet op? Vul dan het digitale klachtenformulier in.

Stuurt u liever een brief per post? Dat kan naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
t.a.v. de klachtencoördinator RVO
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Waarover kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • als de mogelijkheid bestaat een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij de rechter.
  • bij een bijzondere klachtenprocedure, bijvoorbeeld bij klachten over aanbestedingstrajecten.
  • over het beleid dat RVO uitvoert en over de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels. Heeft u hierover een klacht? Dien deze dan in bij Rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er met uw klacht?

RVO behandelt uw klacht volgens de regels die staan in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en volgens het klachtenreglement van RVO (pdf).

Na ontvangst van uw klacht, neemt RVO binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Wij gaan met u in gesprek en proberen uw klacht op te lossen. Bent u inderdaad niet correct behandeld, dan biedt RVO excuses aan en zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt het niet uw klacht op deze manier op te lossen? Dan neemt RVO uw klacht formeel in behandeling en krijgt u een schriftelijke reactie. Bent u het niet eens met deze reactie, dan kunt u uw klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Bent u tevreden over deze pagina?