Controleverordening visserij: wat is er veranderd

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2024
Gepubliceerd op:
5 juli 2024

De gewijzigde controleverordening visserij is op 10 januari 2024 ingegaan. Hierin staan Europese wetten en regels over de controle in de visserij. De wijzigingen gaan stap voor stap in. De komende periode kijken we hoe we de nieuwe regels gaan uitvoeren. Wij houden u op deze pagina op de hoogte.

U vindt hier alle informatie die wij op dit moment hebben. We kunnen nog niet overal concrete informatie over geven. Als we meer weten, leest u dat op deze pagina.

Verandering tolerantiemarge vanaf 10 juli 2024

Vanaf 10 juli 2024 verandert de tolerantiemarge voor vangsten per soort onder de 100 kilogram levend gewicht. Dan geldt een tolerantiemarge van 20% per soort. De tolerantiemarge was altijd 10% voor alle vangsten.

Wat is de tolerantiemarge?

U geeft elke dag de geschatte hoeveelheid vis per soort door met een FAR-bericht. Aan het eind van de visreis geeft u uw definitieve vangstopgave door met een LAN-bericht.

Eigenlijk mag er geen verschil zijn tussen het geschatte gewicht van het FAR-bericht en het definitieve gewicht van het LAN-bericht. Maar omdat dit moeilijk is om in te schatten, bestaat de tolerantiemarge. Dit betekent dat er toch een verschil mag zitten tussen de 2 gewichten. 

Wat gebeurt er als u over de tolerantiemarge gaat?

Als u over de tolerantiemarge heen gaat, krijgt u misschien inbreukpunten. U leest hier meer over op Controle en handhaving zee- en kustvisserij.

Ongesorteerde pelagische soorten en tropische tonijn met ringzegens

Er zijn andere tolerantiemarges voor de visserij op ongesorteerde pelagische soorten en tropische tonijn met ringzegens. Deze gelden alleen in bepaalde havens die aan extra eisen voldoen. Nederland heeft deze havens niet. U kunt daarom in Nederland geen gebruikmaken van deze aangepaste tolerantiemarges. 

Hoe gaat het nu verder?

De komende periode kijken we wat er moet gebeuren om de andere wijzigingen in de controleverordening uit te voeren. Dit doen we samen met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook kijken we wat vissers nodig hebben om aan alle maatregelen te voldoen. We betrekken de sector in dit proces. Dit doen we vooral door in gesprek te gaan met de producentenorganisaties.

Ook werken wij samen met het ministerie van LVVN en de NVWA aan de uitvoeringsverordening. Hierin staan regels die nodig zijn om de controleverordening toe te passen.

Wetten en regels

Wilt u meer weten? U leest alles in de Verordening (EG) Nr. 1224/2009.

Bent u tevreden over deze pagina?