Controle en handhaving zee- en kustvisserij

Gepubliceerd op:
7 juli 2023

Samen met externe toezichthouders controleren wij of vissers zich houden aan de wet. Het gaat om Europese en nationale wetten en regels van de visserij. Sommige overtredingen noemen we ernstige inbreuken. Hiervoor kunnen we inbreukpunten geven. Inbreukpunten kunnen gevolgen hebben voor uw vergunning of subsidieaanvraag.

Controle op locatie

Een toezichthouder controleert op locatie of vissers zich aan de wetten en regels van visserij houden. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Waddenunit. Zij kunnen dus bij u langskomen.

Gevolgen als een visser de regels overtreedt

Denken de toezichthouders dat er iets niet klopt? Dan kunnen zij bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaven. De NVWA stuurt zaken door naar ons voor bestuursrechtelijke handhaving. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld een vergunning (tijdelijk) kunnen intrekken als u zich niet houdt aan de voorwaarden. Of we geven u inbreukpunten als u de regels van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) heeft overtreden.

We kunnen een herstelsanctie opleggen. Dit kan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang zijn. Heeft iemand bijvoorbeeld illegale netten geplaatst? Dan moet diegene deze binnen een bepaalde periode weer weghalen. Gebeurt dit niet? Bij een last onder dwangsom betaalt diegene een geldbedrag zolang de illegale situatie niet is hersteld. Bij een last onder bestuursdwang halen wij de illegale netten weg. De overtreder betaalt de kosten hiervan.

De NVWA of de Waddenunit kan voor dezelfde overtreding strafrechtelijk handhaven. U kunt dus ook een proces-verbaal krijgen.

Inbreukpunten

Denkt de NVWA dat de visser de regels van het GVB heeft overtreden? Dan kan dit een ernstige inbreuk zijn. Hiervoor kunnen wij inbreukpunten geven. Inbreukpunten kunnen gevolgen hebben voor uw vergunning, uw functie als kapitein en uw subsidie.

Deze punten zijn overal binnen de Europese Unie (EU) hetzelfde. Zo gelden dezelfde regels voor alle Europese vissers.

Waarvoor kan ik inbreukpunten krijgen?

Er zijn 12 redenen waarom u inbreukpunten kunt krijgen. Per inspectie kunt u maximaal 12 punten krijgen.

Ernstige inbreuken
Nummer Ernstige inbreuk Aantal punten
1 Geen vangstregistratie of rapportage sturen. Dit geldt ook voor gegevens die u met het satellietvolgapparatuur voor vissersvaartuigen stuurt. 3 punten
2 Gebruik van een vistuig dat verboden is of niet voldoet aan de regels. 4 punten
3 Vervalsen of verborgen houden van het kenteken, de identiteit of de registratie van het vaartuig. 5 punten
4 Het verborgen houden van, knoeien met of laten verdwijnen van bewijsmateriaal dat belangrijk is bij een onderzoek. 5 punten
5 Het aan boord nemen, overladen of aanlanden van ondermaatse vis als dit volgens de wet niet mag. 5 punten
6 Het uitvoeren van visserijactiviteiten in een gebied dat valt onder een regionale organisatie voor visserijbeheer, als dit niet mag volgens instandhoudings- en beheersmaatregelen van die organisatie. 5 punten
7 Vissen zonder een geldige visvergunning, vismachtiging of ander visdocument. 7 punten
8 Vissen in een gesloten gebied, tijdens een gesloten seizoen, zonder quotum, na volledige benutting van het quotum en/of onder een gestelde dieptegrens. 6 punten
9 Gericht vissen op een bestand waarvoor (tijdelijk) een visverbod geldt. 7 punten
10 Het bemoeilijken van de werkzaamheden van inspecteurs bij een controle. 7 punten
11 Overladen van vangsten op of deelname aan gezamenlijke visserijactiviteiten met IOO-vaartuigen. Dit zijn vaartuigen die illegale visserij bedrijven. U mag deze vaartuigen ook niet ondersteunen of bevoorraden. 7 punten
12 Gebruik van een vissersvaartuig zonder nationaliteit. 7 punten

 

Wat gebeurt er als ik punten krijg?

Heeft u inbreukpunten gekregen? Dit kan gevolgen hebben voor uw vergunning, uw functie als kapitein of uw subsidie.

Gevolgen voor vergunninghouders

Vanaf 18 punten schorsen we uw vergunning of trekken die in. U mag dan niet meer vissen. Het ligt aan het aantal punten voor hoelang we dit doen.

Gevolgen voor vergunninghouders
Aantal punten Gevolg voor uw vergunning
18 punten 2 maanden schorsen
36 punten 4 maanden schorsen
54 punten 8 maanden schorsen
72 punten 1 jaar schorsen
90 punten Definitieve intrekking

 

Gevolgen voor de kapitein

Bent u kapitein en heeft u inbreukpunten gekregen? Dan mag u voor een bepaalde periode niet meer kapitein aan boord van een vissersvaartuig zijn. Het ligt aan het aantal punten voor hoelang dit geldt.

Gevolgen voor de kapitein
Aantal punten Hoelang geen kapitein aan boord
18 punten 2 maanden
36 punten 4 maanden
54 punten 8 maanden
72 punten 1 jaar
90 punten 3 jaar

 

Gevolgen voor het ontvangen van subsidies

Als u inbreukpunten heeft, kan dit betekenen dat u geen Europese subsidies meer kunt krijgen. Heeft u een ernstige inbreuk gemaakt? Dan kunt u minimaal één jaar geen subsidies krijgen. Voor sommige ernstige inbreuken geldt deze regel niet. Dan wordt u pas uitgesloten als u 9 punten heeft. Op EMFAF: Uitsluiting van subsidie leest u voor welke ernstige inbreuken dit geldt. U leest hier ook wat de gevolgen zijn van inbreukpunten voor uw subsidie.

Heeft u subsidie ontvangen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) of European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? En heeft u inbreukpunten gekregen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie, tot 5 jaar nadat u deze heeft ontvangen. Op Uitsluiting EFMZV-subsidies leest u hier meer over.

0 punten na 3 jaar

Heeft u 3 jaar na uw laatste ernstige inbreuk geen nieuwe ernstige inbreuken op het GVB gemaakt? Dan heeft u weer 0 punten. Heeft u in die 3 jaar wel een ernstige inbreuk op het GVB gemaakt? Dan krijgt u weer punten. Die tellen we dan op bij de punten die u al had. De periode van 3 jaar begint dan opnieuw te lopen.

Hoeveelheid punten

Wilt u weten hoeveel punten u heeft? Stuur dan een e-mail naar vr@rvo.nl.

Meer weten?

U leest meer over inbreukpunten, controle en handhaving in de:
•    Controleverordening (Verordening (EU) 1224/2009)
•    Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) 404/2011)
•    IOO-verordening (Verordening (EG) nr. 1005/2008) (artikel 3 en 42)

Wilt u meer weten over uitsluiting van EMFAF-subsidies? U leest hier meer over in artikel 11 van Verordening 2021/1139. U vindt een uitsluitingstabel in Bijlage I van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2181.

Bent u tevreden over deze pagina?