European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

Gepubliceerd op:
29 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
16 januari 2023

Werkt u in de visserij- of aquacultuursector? Dan kunt u misschien een subsidie aanvragen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Met het EMFAF voert Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) uit. Het fonds loopt van 2021 tot en met 2027.

Over het fonds

Met het EMFAF stelt de Europese Unie geld beschikbaar aan Nederland. Met dit geld ondersteunt Nederland het GMB en het GVB en de afspraken over het beheer van oceanen. We betalen hieruit subsidies aan de visserij- en aquacultuursector.

Programma EMFAF

In het Programma EMFAF staat aan welke projecten en investeringen Nederland subsidie wil betalen. Het programma is in november 2022 goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij mogen nu beslissingen nemen over aanvragen en betalingen doen. Binnenkort vindt u hier het programma. In de brochure leest u alvast de hoogtepunten.

Een onafhankelijk adviesbureau heeft een strategische milieubeoordeling uitgevoerd voor het programma. Hieruit blijkt dat dit geen negatieve effecten heeft op het (mariene) milieu. In het rapport Strategische milieubeoordeling Operationeel Programma EMVAF leest u meer over het onderzoek.  

Voor dit programma heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ook een Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) gemaakt. Dit is een meerjarenvisie voor een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in Nederland. U downloadt het NSPA hieronder.

Overzicht EMFAF-subsidies

Elk jaar kunt u subsidies aanvragen uit het EMFAF. Zodra er meer bekend is over een openstelling, leest u dat hier. U kunt ook het overzicht downloaden als CSV-bestand. Dit bestand staat onder de tabel.

Overzicht

Naam subsidie Wanneer aanvragen Toelichting
Mosselzaadinvanginstallaties (MZI) 1 november tot en met 15 december 2021 voor 17:00 uur Subsidie voor de aanschaf van een mosselzaadinvanginstallatie en de aanpassingen die nodig zijn voor het vissersvaartuig.
Installaties voor lagere stikstofuitstoot garnalenvissers 16 januari tot en met 13 april 2023 voor 17:00 uur

Subsidie voor garnalenvissers in Natura 2000-gebieden om te investeren in een SCR-katalysator. 

Innovatieve projecten in de aquacultuur Verwacht: april 2023 Subsidie voor innovatieve projecten voor een duurzamere aquacultuur.
Innovatieve projecten in de visserij Verwacht: juni 2023 Subsidie voor innovatieve projecten voor een duurzamere visserij.

Algemene informatie EMFAF-subsidies

Als u een subsidie uit het EMFAF aanvraagt moet u zich houden aan voorwaarden en regels. Er zijn algemene regels die voor alle EMFAF-subsidies gelden. Ook zijn er specifieke regels voor elke subsidie. Die vindt u op de eigen pagina van de subsidie.

We voegen regelmatig nieuwe informatie toe. Zodra er meer bekend is, leest u dat op deze pagina.

Voor en tijdens uw aanvraag

Na uw aanvraag

Verplichtingen

Meer weten?

Vragen over het EMFAF?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?