EMFAF: Communicatieactiviteiten

Gepubliceerd op:
26 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023

Ontvangt u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Dan communiceert u actief over het project of de investering waarvoor u subsidie krijgt. Hiervoor gelden regels. Sommige communicatieactiviteiten zijn verplicht.

Verplicht bij alle projecten

U kunt verschillende soorten middelen gebruiken om over uw project te communiceren, bijvoorbeeld:

 • brieven;
 • een website;
 • folders;
 • borden;
 • berichten op social media;
 • PowerPointpresentaties.

Verklaring

Op documenten en communicatiemiddelen over uw project of investering plaatst u een korte tekst. Deze tekst schrijft u zelf en is bedoeld voor publiek en partners met wie u samenwerkt. Hierin staat dat uw project steun krijgt van de Europese Unie (EU). De tekst moet goed zichtbaar zijn. 

Online communicatie

Heeft u een website of een social media-account? Tijdens uw project of investering plaatst u een verklaring en een verslag van uw activiteiten. U beschrijft hierin het doel en de resultaten van uw project of investering.

Logo

Gebruik in al uw communicatie het logo van de Europese Unie. Ook op promotiemateriaal. Vermeld het onderschrift ‘Medegefinancierd door de Europese Unie’. Het logo kunt u downloaden van de website van de Europese Unie. Hoe u het logo gebruikt leest u in de instructie Het gebruik van het EU-logo. Bijvoorbeeld welke kleuren en lettertype u kiest.

Online generator

U kunt de communicatieproducten makkelijk maken met de online generator van de EU. U vult hier gegevens in en het programma ontwerpt het product.

Bij kosten boven de € 100.000 en fysieke investering

Stevig bord of plaquette

Zijn de totale subsidiabele kosten voor uw project of investeringen meer dan € 100.000? En doet u een fysieke investering, zoals het kopen van apparatuur voor uw project? Bij de uitvoering van uw activiteiten plaatst u een stevig bord of plaquette met het logo van de EU en het onderschrift 'Medegefinancierd door de Europese Unie'. Het minimale formaat is A3. Het bord of de plaquette is goed leesbaar en duidelijk te zien voor publiek.

U plaatst deze als u begint met uw project of investering. U laat het bord of de plaquette bij het object, het bouwwerk of de infrastructuur staan zo lang u deze gebruikt voor het project. En zo lang u de investering gebruikt voor het doel waarvoor u subsidie kreeg. 

U kunt meestal subsidie krijgen voor de kosten van een bord of plaquette. Meer informatie leest u op Subsidie voor kosten.

Bij kosten onder de € 100.000 of geen fysieke investering

Poster of elektronisch display

Zijn de totale subsidiabele kosten voor uw project of investeringen minder dan € 100.000? Of doet u geen fysieke investering? Bij de uitvoering van uw activiteiten plaatst u een poster of elektronisch display. Deze poster of dit display:

 • is minimaal A3-formaat;
 • laat informatie zien over uw project of investering;
 • laat zien dat u subsidie krijgt van de Europese Unie;
 • is duidelijk te zien voor publiek;
 • heeft een uniek oplopend kenmerk dat zichtbaar is. Dit geldt alleen voor openstellingen vanaf 1 januari 2024.

Bent u een eenmanszaak? Dan zijn er geen regels voor de vorm en grootte van de poster of het elektronisch display. Wel moet de poster of het display duidelijk te zien zijn voor publiek.

U kunt meestal subsidie krijgen voor de kosten van de poster of het elektronisch display. Meer informatie leest u op Subsidie voor kosten.

Rechten communicatiemateriaal

U geeft de Europese Unie het recht om uw communicatiemateriaal (met bijbehorende al bestaande rechten) te gebruiken. Dit recht is royaltyvrij, niet-exclusief en onherroepelijk. Dit betekent dat de EU niet voor dit materiaal hoeft te betalen. En dat u geen eisen mag opleggen aan de EU. Als wij hierom vragen, stuurt u ons de bronbestanden van het communicatiemateriaal.

Meer weten?

De Europese Unie heeft een uitgebreide handleiding geschreven over de communicatieverplichtingen. Bekijk de Support Kit for EU visibility.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?