EMFAF: Verplichtingen

Gepubliceerd op:
8 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022

Voor een subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) gelden voorwaarden en verplichtingen. Bij de aanvraag van een subsidie moet u rekening houden met deze regels. Maar ook tijdens en na de uitvoering van uw project of investering.

Communicatieactiviteiten

U communiceert actief over u uw project of investering. Hiervoor gelden regels. Bijvoorbeeld over het gebruik van het logo van de Europese Unie. Meer informatie leest u op Communicatieactiviteiten.

Administratie bijhouden

Krijgt u voor uw project of investering subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Dan houdt u een administratie bij over de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt.

Uit uw administratie wordt op elk moment het volgende duidelijk:

  • De aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde activiteiten.
  • De uitgevoerde communicatieactiviteiten.
  • De activiteiten waarvoor kosten worden geboekt.
  • Het aantal uren dat elke persoon heeft besteed aan subsidiabele activiteiten. Dit geldt alleen als u subsidie krijgt voor loonkosten of eigen arbeid.

De administratie bewaart u minimaal 5 jaar na de datum van onze laatste subsidiebetaling. Is er een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld een bezwaar? Dan bewaart u de administratie minimaal 10 jaar na de datum van de afhandeling van deze procedure.

Wijzigingen doorgeven

Loopt uw project of investering anders dan u had verwacht? Of wilt u zelf iets wijzigen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Op Wijzigingen doorgeven leest u in welke situaties u dit doet.

In stand houden van uw activiteiten

Ontvangt u subsidie voor het uitvoeren van een investering? Houd dan rekening met de periode dat u uw investering in stand moet houden. Hoelang deze periode is, hangt af van het soort investering. U leest meer op In stand houden activiteiten.

Meewerken aan monitoring en evaluatie

U werkt mee aan monitoring en evaluatie van het programma EMFAF. Voor deze evaluatie stuurt u gegevens op over de verwachte en behaalde resultaten van uw investering of project. Hierover staan extra vragen in de formulieren voor de verlenings-, voorschot- en vaststellingsaanvraag van de subsidie. Deze gegevens geven wij door aan de Europese Unie (EU). Hiermee bepaalt de EU of de doelen van het EMFAF gehaald worden.

Ook is in de toekomst uw medewerking nodig voor de publicatie van projecten. Uw project kan hierdoor andere projecten inspireren.

Toepasselijk recht

U voert uw subsidiabele activiteiten uit volgens het toepasselijk recht van de Europese Unie en het nationale recht. U houdt zich aan de regels waar u normaal gesproken al mee te maken heeft bij het uitvoeren van uw activiteiten. Ook moet u de juiste toestemming hebben voor uw project. Bijvoorbeeld een ontheffing of vergunning voor milieuregels. Soms moet u voor uw project een opdracht aanbesteden. Dit is een vorm van toepasselijk recht. U leest meer hierover op Uw project aanbesteden.

Wanneer geen subsidie

Er zijn overtredingen waardoor u geen subsidie kunt krijgen. Bijvoorbeeld bij ernstige inbreuken. Dit heet uitsluiting van subsidie. Ook zijn er voorwaarden over de financiële zekerheid waarmee u aantoont dat u in staat bent om uw project uit te voeren. Als u hier niet aan voldoet kunt u geen subsidie krijgen.

Naast de algemene verplichtingen gelden er voor iedere subsidie ook specifieke verplichtingen. Welke verplichtingen dit zijn, leest u in de brief over uw subsidieverzoek. En op de pagina van de subsidie die u aanvraagt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?