EMFAF: In stand houden activiteiten

Gepubliceerd op:
17 november 2021

Heeft u subsidie ontvangen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) voor het uitvoeren van een investering? En wilt u deze wijzigen? Houd dan rekening met de periode dat u uw activiteiten in stand moet houden. Houd er ook rekening mee dat sommige wijzigingen niet mogelijk zijn. 

Verandering doel

Ontvangt u subsidie voor een investering in infrastructuur? Of voor een investering die bijdraagt aan de productie van het bedrijf? Dan mag u 5 jaar geen grote wijzigingen doen. Deze periode gaat in vanaf het moment van onze laatste subsidiebetaling. Grote wijzigingen zijn wijzigingen waardoor u de originele doelen van uw investering niet haalt.

Verandering eigendom

Ontvangt u subsidie voor een investering in infrastructuur? En bent u niet langer eigenaar van de investering? Dan mag u 5 jaar geen voordeel van deze verandering hebben. U mag dus geen groter voordeel hebben door deze verandering dan wanneer de situatie niet wijzigt. Deze periode gaat in vanaf het moment van onze laatste subsidiebetaling.

Beëindiging of verplaatsing naar andere regio

Ontvangt u subsidie voor een investering die bijdraagt aan de productie van het bedrijf? Dan mag u 5 jaar de productieactiviteit niet beëindigen of verplaatsen naar een andere regio binnen Nederland. Deze periode gaat in vanaf het moment van onze laatste subsidiebetaling.

Investering vissersvaartuig

Ontvangt u subsidie voor uw vissersvaartuig? U mag het vaartuig 5 jaar lang niet overdragen of omvlaggen naar een land buiten de Europese Unie. Deze periode gaat in vanaf het moment van onze laatste subsidiebetaling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?