EMFAF: Uw project aanbesteden

Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022
Gepubliceerd op:
27 januari 2022

Als u een opdracht wilt laten uitvoeren moet u dit soms doen via een aanbesteding. Krijgt u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Dan houdt u zich aan de nationale en Europese regels voor aanbesteden.

Wat is aanbesteden?

Een aanbesteding is een manier van inkopen. Hierbij maakt de opdrachtgever bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. Deze geeft van te voren de voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen voor de opdracht. Ook beschrijft de opdrachtgever hoe hij bepaalt wat het beste bedrijf hiervoor is. Met deze regels hebben bedrijven een eerlijke kans om de opdracht te krijgen.

Aanbesteden kan Europees of nationaal. U kijkt of de geschatte waarde van de opdracht boven de Europese drempelwaarde uitkomt. Is de geschatte waarde hoger dan de drempelwaarde? Dan besteedt u Europees aan. Opdrachten die een lagere waarde hebben, besteedt u nationaal aan.

Wanneer moet u aanbesteden?

U moet uw opdracht aanbesteden als u een aanbestedende dienst (overheid of publiekrechtelijke instelling) bent. Of als uw opdracht voor meer dan 50% subsidie krijgt van de overheid. Het gaat om een opdracht voor werken en diensten in artikel 2.8 van de Aanbestedingswet 2012.

Wij controleren bij uw aanvraag of u uw opdracht moet aanbesteden. En of u zich aan de regels hiervoor houdt.

Voor welke soorten opdrachten?

Een opdrachtgever kan verschillende soorten opdrachten laten uitvoeren:

 • Een werk: alle bouwkundige en civieltechnische werken. Bijvoorbeeld de bouw van een loods.
 • Een levering: zaken die tastbaar zijn, maar niet onder een werk vallen. Bijvoorbeeld de koop, huur, lease en huurkoop van producten.
 • Een dienst: alle inkopen die geen werken of leveringen zijn. Bijvoorbeeld de kosten om een onderzoek te laten uitvoeren.

Wat is een aanbestedende dienst?

Een aanbestedende dienst is een publiekrechtelijke instelling of een overheidsorganisatie. Het kan ook een samenwerkingsverband zijn van deze instellingen of organisaties. Een overheidsorganisatie is:

 • de Staat
 • provincies
 • gemeenten
 • waterschappen

Een publiekrechtelijke instelling is een organisatie die veel lijkt op een overheid. Hun activiteiten richten zich onder meer op het algemeen belang. Voorbeelden zijn universiteiten en scholen. De organisatie moet voldoen aan de voorwaarden die staan in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012.

Als aanbestedende dienst houdt u zich aan de regels van de Aanbestedingswet 2012.

Administratie

Besteedt u aan opdracht aan? U houdt een administratie bij over de aanbestedingen en inkoopmethodes die u voor uw project gedaan heeft. Hierbij geeft u aan:

 • welke manier van aanbesteden u heeft gekozen en hoe u de kosten heeft geschat (raming);
 • welke organisatie u de opdracht heeft gegeven;
 • wat u geleverd krijgt;
 • welk bedrag u betaalt;
 • op welke datum de opdracht wordt uitgevoerd.

Meer weten?

Gaat u aanbesteden? U leest alle informatie over aanbesteden op de website van het Experticecentrum Aanbesteden PIANOo. Of in de EU-informatie over aanbesteden (pdf).

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?