EMFAF: Wijzigingen doorgeven

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 november 2021

Loopt uw project of investering anders dan u had verwacht? Of wilt u zelf iets wijzigen? Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie die u heeft aangevraagd. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk aan ons door.

Onverwachte situaties melden

U meldt in ieder geval de volgende situaties aan ons:

 • U voert bepaalde activiteiten (voor een deel) niet of niet op tijd uit.
 • U kunt niet of niet op tijd aan de verplichtingen van de subsidie voldoen.
 • U deed een verzoek bij de rechtbank om gebruik te maken van een schuldsaneringsregeling.
 • U deed een verzoek bij de rechtbank voor uitstel van betaling.
 • U bent failliet verklaard of u heeft hiervoor een aanvraag gedaan.
 • Uw bedrijf wisselt van eigenaar.

Project wijzigen

U voert uw activiteiten uit volgens het projectplan. Wilt u toch iets wijzigen? Dan heeft u eerst toestemming nodig voordat u de uitvoering van uw activiteiten verandert of vertraagt. Doe hiervoor een wijzigingsverzoek. Beantwoord in uw verzoek de volgende vragen:

 • Over welke situatie en activiteit gaat de wijziging?
 • Om wat voor wijziging gaat het en welke nieuwe activiteit ontstaat hierdoor?
 • Wat is de noodzaak van de wijziging?

Voorbeelden van wijzigingen in uw project zijn:

 • het verlengen van de projectduur;
 • het aanpassen van de (kosten van) activiteiten;
 • het inzetten van een ander vissersvaartuig;
 • het veranderen van de samenstelling van het samenwerkingsverband.

Investering niet wijzigen

U mag uw investering niet wijzigen. U voert deze uit zoals in de beslissing over uw subsidieaanvraag staat. Is er een uitzondering? Dan staat dit vermeld in de brief over uw subsidie.

Melding of wijziging doorgeven

U geeft de melding of wijziging door via onze website. Kijk hiervoor bij Wijzigingen doorgeven op de pagina van de subsidie. Twijfelt u of u een situatie moet melden? Neem contact met ons op.

Beslissing wijzigingsverzoek

Nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Krijgt u toestemming? Dan ontvangt u een ontheffing (met mogelijke regels). Wij geven alleen ontheffing als de wijziging niet nadelig is voor:

 • de activiteit waarvoor u subsidie kreeg;
 • het doel van de subsidie;
 • de voorwaarden van de subsidie.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?