EMFAF: Financiële zekerheid

Gepubliceerd op:
9 september 2022

Als u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) aanvraagt is het belangrijk dat u de activiteiten goed kunt uitvoeren. Een voorwaarde hiervoor is dat u genoeg financiële middelen heeft. Voordat u subsidie aanvraagt kijkt u of u aan de voorwaarden van financiële zekerheid  voldoet.  

Er zijn verschillende voorwaarden over financiële zekerheid waar we naar kijken. Zo krijgt u geen subsidie als u onterecht een Europese subsidie heeft ontvangen en dit nog moet terugbetalen. Of als u een onderneming in moeilijkheden bent. 

Genoeg financiële middelen

U en andere betrokkenen hebben genoeg financiële middelen voor de activiteiten van de subsidie. Bijvoorbeeld kapitaal van betrokkenen of andere subsidies. U betaalt kosten eerst zelf. U hoeft niet het hele project in één keer te betalen. Tijdens het project kunt u deelbetalingen aanvragen.

Heeft u niet genoeg middelen of hebben wij niet genoeg vertrouwen dat u de activiteiten kunt financieren? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

Onterecht ontvangen Europese subsidie 

Heeft u eerder een Europese subsidie gekregen die niet terecht was? Dan moeten wij dit bedrag terugvorderen. Als er een verzoek bij u openstaat, wijzen we uw aanvraag af.

Onderneming in moeilijkheden

Een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die geen stabiele financiële situatie heeft. Is dit zo bij u? Dan wijzen wij uw subsidieaanvraag af. Volgens de Europese regels mag een onderneming niet in moeilijkheden zijn op het moment dat wij subsidie toekennen.

Controleer het zelf

U kunt met een aantal criteria zelf kijken of u een onderneming in moeilijkheden bent. Dit is zo als het antwoord op een van de vragen hieronder ja is. 

 1. Beantwoord deze vraag als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft. En als de onderneming geen mkb is dat  korter dan 3 jaar bestaat.
  Hebben uw verliezen een grote impact op uw eigen vermogen? En is uw eigen vermogen daardoor kleiner dan de helft van  het geplaatste aandelenkapitaal? 
 2. Beantwoord deze vraag als u een onderneming heeft waarin in elk geval een aantal vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden. En als het geen mkb is die korter dan 3 jaar bestaat.
  Is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming verdwenen door de gecumuleerde verliezen? Het gaat om het kapitaal zoals dit in de boeken van de onderneming staat.
 3. Loopt er tegen uw onderneming een collectieve insolventieprocedure? Of voldoet uw onderneming aan de criteria om een collectieve insolventieprocedure te starten op verzoek van de schuldeisers? Is uw onderneming opgehouden met het betalen van schuldeisers of verwacht u dat dit gaat gebeuren?
 4. Heeft uw onderneming reddingsteun gekregen en is deze lening nog niet terugbetaald of de garantie nog niet beëindigd? Of heeft uw onderneming herstructureringssteun gekregen en geldt dit herstructureringsplan nog?
 5. Beantwoord deze vraag als uw organisatie een grote onderneming is.
  Was de verhouding tussen het vreemde en het eigen vermogen van uw onderneming in de afgelopen 2 jaar meer dan 7,5? En was de rentedekkingsgraad volgens EBITDA minder dan 1,0 in deze periode? EBITDA is de (bruto) winst die uw onderneming heeft gehaald voor de operationele activiteiten.

Onderdeel van een groep

Bent u een zelfstandige onderneming? Dan beantwoordt u de vragen hierboven alleen voor uzelf. Is uw onderneming verbonden met andere ondernemingen? Bijvoorbeeld bij een holding, of als een andere onderneming 50% van de stemrechten heeft in uw onderneming? U beantwoordt de vragen dan op groepsniveau, dus voor alle verbonden ondernemingen samen.  

Mkb

Heeft u een mkb dat minder dan 3 jaar bestaat? Dan is uw onderneming sowieso geen onderneming in moeilijkheden. Bestaat het mkb minder dan 5 jaar? Dan kunt u een onderneming in moeilijkheden zijn, maar in sommige gevallen toch subsidie krijgen als starter. Als u vragen heeft over deze situaties, stuurt u een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl. Wilt u weten of uw onderneming een mkb is? Doe de mkb-toets.

Meer weten?

U leest meer over de definitie van een onderneming in moeilijkheden in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?