Bijlagen bij uw aanvraag voor projectsubsidies

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 oktober 2023

U wilt subsidie voor uw project aanvragen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit.

Op deze pagina leest u een toelichting op alle bijlagen. Welke u meestuurt vindt u op de pagina van uw subsidie.

Projectgegevens

U stuurt verschillende bijlagen mee waarin u uw project uitlegt.

Kosten

U voegt verschillende bijlagen toe over de kosten.

Bedrijfsgegevens

U stuurt een aantal bijlagen mee over uw bedrijf.

Type bijlagen

U uploadt de bijlagen in het digitale aanvraagformulier. U kunt deze type formaten uploaden:

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • tekstdocument (txt)
 • mail
 • JPG
 • PNG
 • BMP
 • gif

Documenten in een andere taal

U mag documenten in een andere taal meesturen. Het moet voor ons duidelijk zijn wat er in dit document staat. Lukt dit niet, bijvoorbeeld door vaktaal? Dan kunnen we u vragen om een vertaling van het document.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?