EMFAF: Voor en tijdens uw aanvraag

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2022

U wilt subsidie aanvragen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Voordat u uw aanvraag doet, bereidt u deze voor. Er zijn voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Zo geeft u bijvoorbeeld kosten op.

Uw aanvraag voorbereiden

U wilt subsidie krijgen voor uw project of investering. In de afbeelding hieronder leest u hoe u uw aanvraag goed voorbereidt. U kunt alvast uw rekeningnummer registeren. Op de pagina van de subsidie leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke verplichte bijlagen u toevoegt. Bijvoorbeeld een projectplan, communicatieplan of begroting.

U doet een investering of project niet altijd alleen. Er kunnen ook andere personen of organisaties direct of indirect bij betrokken zijn. U leest meer hierover op Betrokken partijen bij uw subsidie.

Infographic EMFAF - Voor en tijdens uw aanvraag

Meerdere subsidies en bijdragen aanvragen

Wilt u meerdere subsidies en/of bijdragen aanvragen voor dezelfde subsidiabele kosten? We noemen dit cumulatie of stapelen. Of u mag stapelen verschilt per subsidie. Dit ligt aan het maximale subsidiebedrag, het -percentage en de -voorwaarden. Stapelen mag tot op zekere hoogte, maar het is mogelijk dat u hierdoor minder of geen subsidie ontvangt.

Voor stapelen zijn dit de voorwaarden:

  • Het te ontvangen subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of -percentage. Het gaat om het maximum dat volgens de geldende Europese verordeningen is toegestaan. Bij het subsidiebedrag telt u mogelijke andere nationale subsidies op.
  • U mag subsidies uit meerdere Europese fondsen niet stapelen voor dezelfde kosten binnen een project.

Kosten in uw aanvraag

U krijgt subsidie voor uw project of investering. Er zijn verschillende soorten kosten die u kunt opgeven waarvoor u subsidie krijgt. U leest meer op Subsidie voor kosten. Ook zijn er kosten waar u juist geen subsidie voor kunt krijgen. Dit zijn niet-subsidiabele kosten.

Inkomsten

Inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de subsidie. Door een verandering in de Europese regels tijdens de vorige fondsperiode hoeft u inkomsten niet meer verrekenen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?