EMFAF: Voor en tijdens uw aanvraag

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
18 maart 2024

U wilt subsidie aanvragen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Voordat u uw aanvraag doet, bereidt u deze voor. Er zijn voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Zo geeft u bijvoorbeeld kosten op.

Uw aanvraag voorbereiden

U wilt subsidie krijgen voor uw project of investering. In de afbeelding hieronder leest u hoe u uw aanvraag goed voorbereidt.

Infographic EMFAF - Voor en tijdens uw aanvraag

Op de pagina van de subsidie leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke verplichte bijlagen u toevoegt. Bijvoorbeeld een projectplan, communicatieplan of begroting. Een toelichting op alle bijlagen leest u op Bijlagen bij uw aanvraag voor projectsubsidies.

U doet een investering of project niet altijd alleen. Er kunnen ook andere personen of organisaties direct of indirect bij betrokken zijn. U leest meer hierover op Betrokken partijen bij uw subsidie.

Machtigen

Een aanvrager kan iemand machtigen om de aanvraag namens hem te doen. Met een machtiging kan de gemachtigde digitaal zaken regelen.

Vraagt een samenwerkingsverband de subsidie aan? De deelnemers wijzen dan een penvoerder aan. Deze is de contactpersoon voor RVO en regelt alle zaken. Hiervoor geven de deelnemers in het projectplan toestemming. De penvoerder kan een deelnemer in het samenwerkingsverband zijn maar ook een derde.

Meerdere subsidies en bijdragen aanvragen

Wilt u meerdere subsidies en/of bijdragen aanvragen voor dezelfde subsidiabele kosten? We noemen dit cumulatie of stapelen. Of u mag stapelen verschilt per subsidie. Dit ligt aan het maximale subsidiebedrag, het -percentage en de -voorwaarden. Stapelen mag tot op zekere hoogte, maar het is mogelijk dat u hierdoor minder of geen subsidie ontvangt.

Voor stapelen zijn dit de voorwaarden:

  • Het te ontvangen subsidiebedrag mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of -percentage. Het gaat om het maximum dat volgens de geldende Europese verordeningen is toegestaan. Bij het subsidiebedrag telt u mogelijke andere nationale subsidies op.
  • U mag subsidies uit meerdere Europese fondsen niet stapelen voor dezelfde kosten binnen een project.

Kosten in uw aanvraag

U krijgt subsidie voor uw project of investering. Er zijn verschillende soorten kosten die u kunt opgeven waarvoor u subsidie krijgt. U leest meer op Subsidie voor kosten. Ook zijn er kosten waar u juist geen subsidie voor kunt krijgen. Dit zijn niet-subsidiabele kosten.

Inkomsten

Inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van de subsidie. Door een verandering in de Europese regels tijdens de vorige fondsperiode hoeft u inkomsten niet meer verrekenen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?