EMFAF: Betrokken partijen bij uw subsidie

Laatst gecontroleerd op:
27 december 2023
Gepubliceerd op:
27 januari 2022

U vraagt subsidie aan uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). U voert de activiteiten uit, waarvoor u subsidie krijgt. Dit doet u niet altijd alleen. Er kunnen ook andere personen of organisaties direct of indirect bij betrokken zijn.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer is een natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf heeft of leidt. Dit bedrijf werkt aan de productie, verwerking, afzet, distributie of in de detailhandel van visserij- of aquacultuurproducten.

Gemachtigde

U kunt zelf een subsidie aanvragen of besluiten om iemand anders in te schakelen. U laat deze persoon aanvragen, de administratie doen en contact met ons houden. U moet deze persoon eerst machtigen.

Vraagt u aan in een samenwerkingsverband? Elk verband heeft een penvoerder. Samen met de andere deelnemers moet u de penvoerder machtigen. Dit doet u bij de ondertekening van het projectplan.

Samenwerkingsverband

Voor sommige subsidies doet u een project in een samenwerkingsverband. Dit bestaat uit verschillende personen en/of bedrijven die samen een activiteit uitvoeren. Het gaat om minimaal 2 deelnemers die niet in een groep of onderneming verbonden zijn. Het samenwerkingsverband mag geen vennootschap zijn en is een verband zonder rechtspersoonlijkheid.

Deelnemer

Een deelnemer is een van de aanvragers in een samenwerkingsverband. Deze mag ook buitenlands zijn. Het project draagt wel bij aan de Nederlandse visserijsector.

Samen wijzen de deelnemers een penvoerder aan. De penvoerder voert de administratieve taken voor de subsidie uit. De betaling van de subsidie gaat direct naar de deelnemers en gaat niet via de penvoerder.

Penvoerder

De penvoerder is de contactpersoon voor RVO. Dit kan een deelnemer van het samenwerkingsverband zijn, maar ook een derde. De penvoerder:

 • vraagt subsidie, vaststelling en voorschotten aan;
 • vraagt om een ontheffing bij vertraging. En geeft wijzigingen van de uitvoering van het project door;
 • ontvangt de brieven voor iedere deelnemer in het samenwerkingsverband;
 • doet meldingen.

Derden

Een derde partij is niet verbonden aan uw organisatie of aan (de organisatie van) een deelnemer van het samenwerkingsverband. Derden voeren een deel van het project uit in opdracht en op kosten van u.

Kennisinstelling

Bij uw activiteiten kunnen ook kennisinstellingen betrokken zijn. Met een kennisinstelling bedoelen we in het EMFAF de volgende organisaties:

Universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen

De organisaties uit de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn kennisinstellingen. U vindt ze in deze onderdelen van de bijlage:

 • onderdeel a en b voor openbare en bijzondere universiteiten
 • onderdeel g voor bijzondere hogescholen
 • onderdeel j voor academische ziekenhuizen

Een openbare instelling voor hoger onderwijs of een ziekenhuis kan ook een kennisinstelling zijn als deze niet in de bijlage staat. Dit kan als zij:

Onderzoeksorganisatie  

Een onderzoeksorganisatie is een kennisinstelling als zij:

 • winst maken niet als doel heeft;
 • helemaal of voor een deel door de Nederlandse overheid gefinancierd wordt. Of door een andere lidstaat van de Europese Unie. De financiering duurt meerdere jaren;
 • activiteiten doet met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden.

Andere organisatie als kennisinstelling

Een organisatie die niet onder de categorieën hierboven valt kan toch een kennisinstelling zijn. Dit is zo als zij:

 • winst maken niet als doel heeft;
 • eigen medewerkers in dienst heeft;
 • als doel heeft om structureel eigen onderzoek te doen. En zich erop richt zelf technische toepassingen te ontwikkelen en te testen;
 • de technologische kennis op een bepaald terrein stimuleert.

Twijfelt u of de organisatie een kennisinstelling is? Neem contact met ons op.

Buitenlandse organisatie

Een kennisinstelling mag buitenlands zijn. Het project draagt wel bij aan de Nederlandse visserijsector. De instelling voldoet aan de voorwaarden, dit onderbouwt u in uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?