EMFAF: Deelbetaling aanvragen bij projecten

Gepubliceerd op:
7 augustus 2023

Uw project voor een subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) is goedgekeurd. Als u bezig gaat met uw project maakt u kosten. Hiervoor kunt u een deelbetaling aanvragen. U krijgt in totaal maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling.

Wanneer aanvragen?

Duurt uw project langer dan één jaar? U vraagt op een aantal momenten een deelbetaling aan. In de beslisbrief leest u wanneer dit moet. U mag tussendoor een extra deelbetaling aanvragen. 

Duurt uw project maximaal één jaar? U mag op elk moment een deelbetaling aanvragen, maar dit is niet verplicht.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor een deelbetaling laat u de voortgang zien van uw project. U stuurt hiervoor verschillende documenten mee. Ook geeft u de gemaakte en betaalde kosten op. In de beslisbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. U leest meer over de kostensoorten en berekeningen op Subsidie voor kosten

Hieronder vindt u een toelichting op alle bijlagen. Op de pagina van uw subsidie leest u welke bijlagen u meestuurt. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. U vindt deze op de pagina van uw subsidie. 

Type bijlagen

U uploadt de bijlagen in het digitale aanvraagformulier. U kunt deze type formaten uploaden:

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • tekstdocument (txt)
 • mail
 • JPG
 • PNG
 • BMP
 • gif

Documenten in een andere taal

U mag documenten in een andere taal meesturen. Het moet voor ons duidelijk zijn wat er in dit document staat. Lukt dit niet, bijvoorbeeld door vaktaal? Dan kunnen we u vragen om een vertaling van het document.

Na uw aanvraag voor een deelbetaling

Binnen 80 dagen na uw complete aanvraag krijgt u een beslissing. Hierin staat of u een deelbetaling krijgt en hoe hoog dit bedrag is. Wij storten het bedrag binnen 6 weken na de brief op uw rekening. Doet u een project in een samenwerkingsverband? Elke deelnemer krijgt een eigen deelbetaling voor zijn gemaakte en betaalde kosten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?