EMFAF: Over het fonds

Gepubliceerd op:
4 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2023

Met het EMFAF stelt de Europese Unie geld beschikbaar aan Nederland. Met dit geld ondersteunt Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). En de afspraken over het beheer van oceanen. Ook betalen we hieruit subsidies aan de visserij- en aquacultuursector.

Programma EMFAF

In het Programma EMFAF (2021 tot en met 2027) staat aan welke projecten en investeringen Nederland subsidie wil betalen. Het programmabudget is ruim € 139,9 miljoen. Hiervan komt 70% (€ 97,9 miljoen) van de Europese Unie (EU), de andere 30% wordt nationaal gefinancierd. In de brochure Voor een duurzame Noordzee leest u de hoogtepunten van het programma. Bijvoorbeeld op welke prioriteiten Nederland zich richt.

Een onafhankelijk adviesbureau heeft een strategische milieubeoordeling uitgevoerd voor het programma. Hieruit blijkt dat dit geen negatieve effecten heeft op het (mariene) milieu. In het rapport Strategische milieubeoordeling Operationeel Programma EMVAF leest u meer over het onderzoek.  

Voor dit programma heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ook een Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) gemaakt. Dit is een meerjarenvisie voor een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in Nederland. U downloadt het NSPA hieronder.

Openbaarmaking subsidiegegevens

Elk jaar publiceren wij minimaal 4 keer de subsidiegegevens van EMFAF-projecten en -investeringen. Omdat wij deze subsidies betalen met geld van de EU moeten we de gegevens openbaar maken. Zo zijn we transparant. 

    In opdracht van:
    • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
    In samenwerking met:
    Bent u tevreden over deze pagina?