Open voor aanvragen

Installaties voor lagere stikstofuitstoot garnalenvissers

Gepubliceerd op:
16 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2023

Heeft u een vissersvaartuig en een garnalenvergunning? En wilt u in Natura 2000-gebieden vissen? Dan kunt u subsidie aanvragen als u een SCR-katalysator koopt voor uw vissersvaartuig. Zo kunt u uw stikstofuitstoot verlagen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 16 januari 2023
08:00 (CET)
Einddatum:
maandag 31 juli 2023
15:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 51.000
Totaal budget:
€ 10.600.000

Als u wilt vissen in Natura 2000-gebieden heeft u een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. In 2023 moet uw vaartuig hiervoor voldoen aan de regels van Wnb. Dit doet u bijvoorbeeld met een SCR-katalysator.

Hoe gaat het aanvragen?

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 10,6 miljoen. Hiervan komt 70% uit het EMFAF. De rest wordt met nationaal geld betaald. 

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal 50% subsidie over de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale subsidiebedrag per vaartuig is € 51.000. 

Welke kosten vallen onder deze subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten van deze activiteiten:

  • Het kopen en installeren van een SCR-katalysator voor uw vissersvaartuig. U krijgt subsidie voor alle onderdelen van de katalysator, bijvoorbeeld ook de ureum-tank.
  • Het laten opstellen van een rapport door een erkend of gecertificeerd meetbedrijf. 

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

U krijgt alleen subsidie voor kosten van derden. Kosten voor lease, huurkoop en leges vallen niet onder deze subsidie. 

Schaft u een nieuwe motor aan? U krijgt geen subsidie voor de kosten van de aanschaf en installatie van de nieuwe motor.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen.

Heeft u vragen over het type motor of de vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)? Neem dan contact op met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt alvast bezig om uw aanvraag goed voor te bereiden.

Juiste gegevens KVK

Zorg ervoor dat uw gegevens uit het KVK-register hetzelfde zijn als de gegevens die geregistreerd zijn bij de afdeling Visserijregelingen van RVO. Het gaat om de gegevens in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen. 

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Anders kunt u geen subsidie krijgen. 

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hoe u dat doet leest u op Mijn machtigingen en TAN-codes.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we formats. Hieronder vindt u een overzicht van alle bijlagen en formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

Aanvragen

U kunt de subsidie Installaties voor lagere stikstofuitstoot garnalenvissers aanvragen van 16 januari 2023 tot en met 31 juli 2023, voor 17:00 uur. Wilt u voor meerdere vaartuigen subsidie aanvragen? Doe voor elk vaartuig een aparte aanvraag.

U heeft als bedrijf voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. 

Als eenmanszaak logt u in met DigiD. U heeft de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig. Heeft u dat nog niet? Dan moet u een van beide regelen. 

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Missen er gegevens of bewijzen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

We beoordelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. U krijgt de beslissing binnen 13 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor de investeringen.

Wijzigingen doorgeven niet mogelijk

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen meer doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Nadat u de beslisbrief heeft gekregen doet u binnen 24 maanden uw investering. Zijn uw investeringen klaar? En heeft u de vergunningen voor het kalenderjaar waarin u de aanvraag doet? Binnen 13 weken nadat uw investeringen afgerond moeten zijn vraagt u vaststelling aan.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uit wat u gedaan heeft en wat de kosten waren. U stuurt deze bijlagen mee:

  • Betalingsoverzicht. U gebruikt hiervoor het format.
  • Bewijsstukken van de aanschaf zoals facturen, betaalbewijzen en leveringsbonnen.
  • Bewijsstukken van uw communicatie.
  • Meetrapport van emissies van de geïnstalleerde katalysator.

Na uw aanvraag voor vaststelling

Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Missen er bijlagen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt.

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan verwacht? Dan krijgt u niet een hoger subsidiebedrag dan genoemd in de beslissing op uw subsidieaanvraag. Het bedrag in de brief kan ook lager zijn. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet (helemaal) zijn gedaan. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen van deze subsidie.

U kunt nu nog geen aanvraag voor vaststelling doen. Zodra dit kan, leest u er hier meer over.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 13 januari 2023 van de Staatscourant. De wijziging van de sluitingsdatum vindt u in de publicatie van 19 mei 2023 van de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?