Alle subsidies voor visserij en aquacultuur

Gepubliceerd op:
6 april 2023

Er gebeurt veel in de visserij- en aquacultuursector. U kunt een project of investering doen om uw bedrijf te verduurzamen en innoveren. Er zijn subsidies die u bij de uitvoering kunnen helpen. Of als ondersteuning bij uw bedrijfsvoering. Op deze pagina ziet u alle subsidies die wij aanbieden voor de sector.

Subsidies uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

Open voor aanvragen

Subsidie voor garnalenvissers in Natura 2000-gebieden om te investeren in een SCR-katalysator.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor vissers die willen investeren in een mosselzaadinvanginstallatie. Hiermee verstoort u de bodem minder dan met traditionele mosselzaadvangsten.

Subsidies uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Open voor aanvragen

Subsidie voor vissers die door Brexit inkomsten zijn misgelopen in het eerste kwartaal van 2021.

Open voor aanvragen

Subsidie voor vissers van wie het vaartuig door Brexit in 2021 en/of 2022 stillag.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor vissers die door de gevolgen van Brexit hun vissersvaartuig willen laten slopen.

Nationale subsidies

Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming voor vissers bij hoge bedrijfskosten.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers of (onderzoeks-)organisaties die een innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij en aquacultuur.

Hoe worden de subsidies betaald?

Er zijn verschillende fondsen waaruit de subsidies voor de visserij- en aquacultuursector worden betaald. Ook worden er subsidies nationaal betaald. Op deze pagina's leest u hier meer over.

Bent u tevreden over deze pagina?