Gesloten voor aanvragen

Investeren in mosselzaadinvanginstallaties (MZI)

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2023
Gepubliceerd op:
28 september 2021

Vist u op mosselzaad en wilt u investeren in een mosselzaadinvanginstallatie (MZI)? Dan kunt u hiervoor de subsidie Mosselzaadinvanginstallaties aanvragen.

Maximaal € 100.000 per aanvraag
Totaal budget:
€ 2.000.000

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Aantal aanvragen

Met de subsidie hebben 38 mosselvissers hun bedrijf verduurzaamd. In totaal hebben zij bijna € 2 miljoen subsidie gekregen. Het budget was eerst € 1 miljoen. Omdat er veel interesse was is het verhoogd naar € 2 miljoen. Lees meer  in het artikel op de website Europa om de hoek.

Hoe gaat het aanvragen?

In deze infographic ziet u hoe het aanvragen gaat voor de subsidie MZI. Verderop deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Programma is goedgekeurd

In het programma voor het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) staat hoe Nederland het geld van het fonds gaat gebruiken. Dit programma is in november 2022 goedgekeurd door de Europese Commissie.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2 miljoen. Hiervan komt 70% uit het EMFAF. De rest wordt met nationaal geld betaald.

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal 60% subsidie over de kosten die onder deze subsidie vallen. Het maximale subsidiebedrag is € 100.000.

Wordt er meer subsidie aangevraagd en goedgekeurd dan het budget van € 2 miljoen? Dan verlagen we het subsidiepercentage van 60%. We verlagen dit tot een percentage waarbij alle aanvragers subsidie kunnen krijgen.

Welke kosten vallen onder deze subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten van deze activiteiten:

  • de koop, bouw en plaatsing van een MZI. U krijgt subsidie voor de materialen die nodig zijn voor het bouwen, bijvoorbeeld voor touwen, netten en boeien.
  • de aanpassing van uw vissersvaartuig om te vissen en oogsten met een MZI. Het gaat om aanpassingen voor de MZI waar u subsidie voor aanvraagt. U past het vaartuig aan met installaties, zoals een lier en/of een kraan. Hiermee haalt u bijvoorbeeld de MZI uit het water.

U krijgt alleen subsidie voor kosten van derden. Kosten voor lease, huurkoop en leges vallen niet onder deze subsidie.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen. Zo moet u bijvoorbeeld vergunningen hebben. Meer hierover leest u op Investeren in mosselzaadinvanginstallaties: voorwaarden.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Missen er gegevens of bewijzen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

We beoordelen alle aanvragen tegelijk. U krijgt de beslissing binnen 52 weken na 15 december 2021, de laatste dag dat u kunt aanvragen. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor de investeringen.

Geen wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Nadat u de beslisbrief heeft gekregen doet u binnen 18 maanden uw investering. Zijn uw investeringen klaar? En heeft u de vergunningen voor het kalenderjaar waarin u de aanvraag doet? Binnen 13 weken nadat uw investeringen afgerond moeten zijn vraagt u vaststelling aan.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag voor vaststelling stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uit wat u gedaan heeft en wat de kosten waren. 

  • Bewijsstukken van de aanschaf zoals facturen, betaalbewijzen en leveringsbonnen.
  • Bewijsstukken van uw communicatie.
  • Betalingsoverzicht. U gebruikt hiervoor het format. 

Na uw aanvraag voor vaststelling

Wij controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Missen er bijlagen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

U krijgt de beslissing binnen 80 dagen na ontvangst van de complete aanvraag. In de vaststellingsbrief staat hoeveel subsidie u van ons ontvangt.

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan verwacht? Dan krijgt u niet een hoger subsidiebedrag dan genoemd in de beslissing op uw subsidieaanvraag. Het bedrag in de brief kan ook lager zijn. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet (helemaal) zijn gedaan. Of omdat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen van deze subsidie.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 12 oktober 2021 van de Staatscourant.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?